Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ виконавчого комітету № 9 від 15.12.2020р. “Про зняття з квартирного обліку Савчин Марії Василівни”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 15 грудня 2020 року             № 9
 
Про зняття з квартирного обліку
Савчин Марії Василівни

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР, п.п.1. п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 234106373 від 25.11.2020р., свідоцтво на право власності від 24.03.2000р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зняти з квартирного обліку Савчин Марію Василівну, у зв’язку з покращенням житлових умов. На обліку перебуває складом сім’ї дві особи з 21.01.1988р. в загальній черзі під № 53.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

           Міський голова                                                                             А. Кульчинський