РІШЕННЯ виконавчого комітету № 70 від 04.03.2021р. “Про затвердження Положення про Комісію з надання грошової допомоги та безкоштовного харчування соціально-незахищеним мешканцям”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 04 березня 2021   року      № 70


Про затвердження Положення про
Комісію з надання грошової допомоги
та безкоштовного харчування
соціально-незахищеним мешканцям 

       З метою підтримки соціально вразливих категорій мешканців Трускавецької територіальної громади в частині надання адресних грошових допомог, на виконання Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Затвердити Положення Комісія з надання грошової допомоги та безкоштовного харчування соціально-незахищеним мешканцям згідно додатку.
 2. Визнати таким, що втратив чинність додаток до рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 260 від 30.06.2006 року «Про затвердження положень комісій міськвиконкому» щодо комісії з надання грошової допомоги та безкоштовного харчування соціально-незахищеним мешканцям.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Н.Пономаренко.                                       

       Міський голова                                                        А.Кульчинський

Додаток
до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                             Трускавецької міської ради
                                                                                                                                             від 04.03.2021р.   № 70
П О Л О Ж Е Н Н Я
про комісію з надання адресної грошової допомоги та безкоштовного
харчування соціально – незахищеним мешканцям

І. Загальні положення.

1.1. Комісія з надання грошової допомоги та безкоштовного харчування соціально – незахищеним мешканцям утворюється з метою підтримки громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують грошової допомоги.

Склад комісії затверджується та вносяться зміни до нього виконавчим комітетом міської ради. Очолює комісію секретар міської ради, який відповідно до функціональних обов’язків здійснює керівництво структурами соціального захисту.

1.2. Комісія здійснює свою діяльність на підставі взаємодії з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами і організаціями, які надають інформацію про доходи громадян, стан здоров’я та інше.

1.3. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, нормативно – правовими документами Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства праці та соціальної політики України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, міського голови, рішеннями міської ради, даним Положенням.

ІІ. Основні завдання комісії.

2.1.   Розгляд заяв про:

– надання адресної одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, особам з інвалідністю, пенсіонерам, багатодітним сім’ям і сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах (в разі хвороби, смерті одного з членів сім’ї і інших обставин…);

– забезпечення безкоштовним харчуванням одиноких непрацездатних, малозабезпечених громадян.

Організація забезпечення безкоштовним харчуванням одиноких непрацездатних малозабезпечених громадян здійснюється через територіальний центр соціального обслуговування.

2.2. З врахуванням обставин, що склалися в сім’ї, комісія приймає рішення про надання адресної одноразової грошової допомоги, безкоштовного харчування в кожному окремому випадку (в разі хвороби), в межах кошторисних призначень, передбачених в міському бюджеті на такі видатки.

 1. Для надання адресної одноразової грошової допомоги, безкоштовного харчування необхідно подати:
 • заяву міському голові;
 • копію паспорту громадянина України,
 • копію РНОКПП;
 • довідку про склад зареєстрованих осіб / склад сім’ї (для ВПО – довідка про взяття на облік ВПО);
 • довідки про доходи всіх членів сім’ї;
 • в окремих випадках можуть бути долучені документи, що підтверджують обставини, в яких опинилася сім’я (в т.ч.копія медичного висновку про захворювання в разі виявленої хвороби) та ін.
 1. Після подання особою заяви складається працівником територіального центру соціального обслуговування, соціальним інспектором управління праці та соціального захисту населення чи старостою акт обстеження матеріально – побутових умов проживання, який долучається до заяви;
 2. Допомога надається заявнику за рахунок коштів, передбачених в бюджеті на соціальний захист, не більше одного разу в рік.
 3. Комісія проводить засідання один раз на місяць, самостійно визначає порядок і регламент роботи.

Секретар комісії готує матеріали на засідання комісії, рішення якої оформляються протоколом і доводяться заявнику письмово у 14-ти денний термін з дня прийняття рішення.

 1. Засідання комісії може відбутися, якщо на засіданні є присутні не менше половини від загальної кількості членів комісії.
 2. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на комісії. 

Керуюча справами                                                                                           О.Петранич