РІШЕННЯ виконавчого комітету № 71 від 04.03.2021р. “Про введення 0,5 ставки завідувача господарством в штат музею міста-курорту”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш  Е Н Н Я

Від     04 березня 2021     року                 № 71

Про введення 0,5 ставки завідувача господарством в штат музею міста-курорту

       Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою поліпшення якості роботи музею міста-курорту, враховуючи службову записку директора музею міста-курорту, Коваль Г.І. від 21.01.2021р., виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Ввести до штатного розпису музею міста-курорту 0,5 ставки завідувача господарством з 01.03.2021р.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, Ткаченка О.О.

Міський голова                                                               А.Кульчинський