РІШЕННЯ виконавчого комітету № 194 від 02.11.2021р. “Про розроблення детального плану території земельної ділянки за адресою вул.Бориславська, 9”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 02 листопада 2021 року        № 194    

Про розроблення детального плану
території земельної ділянки за
адресою вул.Бориславська, 9

            Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”, статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 “Склад та зміст детального плану території” та розглянувши заяву Друка В.О. від 19.10.2021р., виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Дозволити розроблення “Містобудівної документації”, а саме детального плану території забудови земельної ділянки, кадастровий номер 4611500000:01:003:0017 для зміни цільового призначення земельної ділянки, що знаходиться у власності з “будівництва та обслуговування об’єктів туриcтичної інфраструктури та закладів громадського харчування, будівництво та обслуговування готелю курортного типу” на “будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення” по вул.Бориславська,9.
  2. Замовником детального плану території визначити Трускавецьку міську раду.
  3. Землекористувачу Друку В.О. забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.
  4. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:
            4.1. оприлюднення цього рішення і проекту детального плану території на офіційному сайті Трускавецької міської ради, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;
            4.2. реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту детального плану території;
            4.3. проведення громадських слухань щодо проекту детального плану території;
            4.4. після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

            Міський голова                                                               Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ