Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ виконавчого комітету № 197 від 02.11.2021р. “Про зарахування на квартирний облік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 02 листопада 2021 року         № 197 

Про зарахування на квартирний облік
Теслю Романа Мирославовича

         Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.34 Житловим кодексом УРСР, п.п.1,7 Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, розглянувши клопотання служби у справах дітей № 4/2-563 від 01.10.2021р., заяву гр.Теслі Романа Мирославовича, беручи до уваги інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № № 278285538, 278284156 від 06.10.2021р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зарахувати на квартирний облік Теслю Романа Мирославовича, особу з числа дітей-сиріт, складом сім’ї одна особа (він) у зв’язку з забезпеченістю жилою площею нижче встановленого рівня та проживанням в одній кімнаті осіб різної статі старших за дев’ять років.
            Проживає с.Орів, вул.____________ в будинку, який складається з однієї кімнати, житловою площею – 14,3м2. В будинку зареєстровано п’ять осіб.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                                   Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

Перейти до вмісту