РІШЕННЯ виконавчого комітету № 198 від 02.11.2021р. “Про включення в списки позачергового одержання житла Кухар Олени Олексіївни”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 02 листопада 2021 року         № 198

Про включення в списки
позачергового одержання житла
Кухар Олени Олексіївни

               Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.46 Житлового кодексу УРСР, беручи до уваги Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 280577521 від 22.10.2021р., розглянувши заяву гр.Кухар Олени Олексіївни та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Включити в списки позачергового одержання житла Кухар Олену Олексіївну, складом сім’ї шість осіб (вона, дочка, син, син, дочка, син), як сім’ю, яка має п’ятьох дітей з дати попереднього зарахування на квартирний облік.
            На квартирному обліку перебуває у зв’язку з забезпеченістю жилою площею нижче встановленої норми, з 23.04.2019р. в загальній № 258, та включена в списки першочергову чергу, як багатодітна сім’я під № 99.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

           Міський голова                                                                     Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ