Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ виконавчого комітету № 199 від 02.11.2021р. “Про внесення змін до облікової квартирної справи”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 02 листопада 2021   року         № 199
 
Про внесення змін до
облікової квартирної справи
Яців Ольги Анзорівни

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житлового кодексу УРСР, п.25 Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, беручи до уваги Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 280583942, № 280584750 від 22.10.2021р., розглянувши заяву і подані документи гр.Яців Ольги Анзорівни та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Внести зміни до облікової квартирної справи № 919 Яців Ольги Анзорівни, у зв’язку зі зміною складу сім’ї,а саме: з народженням синів та зняттям з реєстрації Додатка Романа Олеговича.
            На квартирному обліку перебуває з 24.02.1989р. складом сім’ї дві особи та рахувати склад її сім’ї три особи (він, син, син).
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                                                           Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ