РІШЕННЯ виконавчого комітету № 214 від 30.11.2021р. “Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік»”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 30 листопада 2021 року           №   214

Про схвалення проєкту рішення міської ради «Про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік»

          Відповідно до ст.76 Бюджетного кодексу України, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік», що додається.
  2. Начальнику фінансового управління Трускавецької міської ради М.Федоричаку подати проєкт рішення міської ради «Про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік» на розгляд сесії міської ради.
  3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                                       Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

       Проєкт рішення