Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про внесення змін в міську комплексну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2014-2016 роки

 

Україна 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(                        СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від                               2016  року    

 

Про внесення змін в  міську комплексну

Програму забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування

та осіб з їх числа на 2014-2016 роки

     Керуючись ст.26 Закону України «Місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні заклади для дітей», Законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року      № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»,  з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, міська рад

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

            1. Внести зміни в  міську  комплексну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2014-2016 роки, а саме: в розділи 4, 5, 6, 7 та паспорт міської комплексної Програми  та викласти її в новій редакції, згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва,  комунальної   власності і майна.

 

Міський голова                                                    А. Кульчинський

 


 

Додаток

до рішення міської ради

          від _______2016 р.                                                                                

 

 

ЗМІНИ ДО МІСЬКОЇ  КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа на 2014-2016 роки

 

Розділ 4. Завдання і заходи

розв‘язання соціально-економічної проблеми забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

реалізація конституційного       права та соціальних гарантій, установлених законодавством, щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

створення умов для залучення коштів з міського бюджетів та бюджетів інших рівнів;

використання вторинного ринку житла;

запобігання порушень законодавства щодо житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа;

інформаційно просвітницька діяльність, співпраця з засобами масової інформації.

1 особа потребує першочергового забезпечення житлом та  житло 1 дитини  потребує проведення капітального ремонту;

 

Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

  Потреба коштів для реалізації  Програми у м.Трускавець на період з 2014 до 2016 рік становить 597,0 тис. грн.,  що дозволить придбати  1 квартиру   ( орієнтовно 45 м² житла)  за кошти міського та обласного бюджетів та залучені кошти, та провести капітальний ремонт житлового приміщення (60 м2).

Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, та очікувані результати:                                                                                       

                                                                                                                                    тис.гривень

Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми    

Усього витрат на виконання програми

У тому числі за роками

2014

2015

2016

Обсяг ресурсів,

усього,у тому числі:

597,0

0

0

597,0

міський бюджет

417,0

0

0

417,0

Обласний бюджет та залучені кошти

180,0

 

0

0

180,0

Розв’язати проблему можливо через:

·        Придбання, будівництво та капітальний ремонт житла для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

·        забезпечення гласності та прозорості реалізації Програми.

        

Розділ 6. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

– забезпечити  житлом  дитину-сироту,  позбавлену батьківського піклування, шляхом викупу 45м ² загальної площі;

– упровадити фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки будівництва соціального житла, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів;

– сприяти створенню умов для стабільної роботи будівельної галузі, збереження робочих місць.

 

Розділ 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

   Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцями заходів та завдань.  Контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснюють головні розпорядники коштів.

Відповідальні виконавці Програми щоквартально (з наростаючим підсумком)  до 25 числа наступного за звітним періодом місяця готує і подає узагальнену інформацію про стан виконання Програми фінансовому управлінню. Розпорядники коштів здійснюють обгрунтовану оцінку результатів виконання Програми та в разі потреби, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, термінів виконання Програми й окремих заходів і завдань. 

 

                                                                ПАСПОРТ

      МІСЬКОЇ  КОМПЛЕКСНОЇ  ПРОГРАМИ

        забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

         батьківського піклування та осіб з їх числа на 2014 2016 роки

1. Ініціатор розроблення Програми:   Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про затвердження Програми: доручення голови Львівської ОДА від 08.07.2013р. № 44/0/7-13

3. Розробник Програми: Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, управління комунальної власності.

4. Співрозробники Програми: служба у справах дітей Трускавецької міської ради,

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

5. Відповідальні виконавці Програми: Виконавчий комітет та управління комунальної власності Трускавецької міської ради .

6. Учасники (співвиконавці) Програми:

            служба у справах дітей, управління комунальної власності, Виконавчий комітет Трускавецької міської ради. 

7. Термін реалізації Програми: 2014 – 2016 роки.

7.1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__ 2014 рік;  2015 рік;   2016 рік. __

 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього 597,0 тис. грн.

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

             у тому числі:

8.1.Коштів міського бюджету__417,0 тис. грн._______________________________

8.2.Коштів інших джерел (обласний бюджет та залучені кошти)_180,0 тис. грн..____

Керівник установи –
головного розпорядника
коштів

Міський голова                                                                         А.Кульчинський

Начальник управління комунальної власності                    О. Сегер

 

Відповідальний  Виконавець Програми

Міський голова                                                                          А.Кульчинський

Начальник управління комунальної власності                    О. Сегер

Начальник служби у справах дітей                                            Л. Дребот


 

 

 

 

Затверджено

Міський голова

________________ А. Кульчинський

«__» __________ 20__ року

 

 

 

МІСЬКА  КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа на 2014-2016 роки

 

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

_______________ О. Карпин

«__»__________ 20_ року

 

Погоджено

       Заступник міського голови

 

____________О. Балицький

«__» ________ 20__ року

 

 

 

Погоджено

Начальник служби у справах дітей

_________________ Л. Дребот

«__» ________ 20__ року

 

 

 

Погоджено

      Начальник фінансового управління

  Трускавецької міської ради

 

     _________________М.М.Федоричак 

«__» ________ 20__ року

 

МП

 

Керівник установи – розробник програми  

Начальник управління комунальної власності

_______________ О. Сегер

«__» __________ 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Трускавець

2016 рік
                                                           


 

 

 

 

   Ресурсне забезпечення міської

 

комплексної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених

 

батьківського піклування та осіб з їх числа  на 2014 2016 роки

 

(назва програми)

 

 

 

тис.грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2014 рік

2015  рік

2016 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

 

 

 

 

у тому числі

0

0

597,0

597,0

міський бюджет

0

0

417,0

417,0

обласний бюджет, залучені кошти

0

0

180,0

180,0

 

 

 

 

Керівник установи –
головного розпорядника коштів

 

 

 

Міський  голова                                                                                           А.Кульчинський

 

 

 

 

 

Начальник управління комунальної власності                                         О. Сегер

 

 

 

Відповідальний  Виконавець Програми

 

 

 

Міський  голова                                                                                           А.Кульчинський

 

Начальник управління комунальної власності                                         О. Сегер

 

Начальник служби у справах дітей                                                                Л. Дребот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської комплексної програми*

 

   забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2014 2016 роки

 

(назва програми)

 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець

заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

 

Джерела**

Обсяги

 

2016 рік***

 

1.

Завдання 1

Будівництво та ремонт житлових об’єктів

 

Захід 1

Передбачити   кошти на фінансування витрат, пов’язаних з придбанням житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, враховуючи витрати, пов’язані з придбанням житла в новозбудованому житловому будинку;

– на придбання житла в новозбудованому житловому – на добудову, реконструкцію чи капітальний ремонт незавершених або завершених будівництвом об’єктів;

– на будівництво будинку, в якому отримають житло діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Затрат,тис.грн.

 

 

Управління комунальної власності

 

Місцевий бюджет

 

Обласний бюджет

300,0

 

 

180,0

Надання 1-ї квартири дитині-сироті, позбавленої

батьківського піклування, впорядкованим житлом

 

 

 

продукту :

квартир/м ²

1/ 45,0

 

 

 

 

 

Захід 2

Вжиття додаткових заходів щодо збереження житла, яке належить тільки дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, або право на користуванням яким мають тільки діти даної категорії, під час їх тимчасової відсутності:

-підтримка житла у стані,придатному для проживання;

– здійснення   капітального ремонту

затрат , тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

бюджет

 

117,0

 

Створення для дітей даної категорії житлових умов у відповідності до санітарних вимог, збільшення кількості дітей, житлові умови яких поліпшено

 

 

60,0

 

 

 

 

продукту, м ²

 

 

 

штук

1

 

 

 

 

Всього :

 

 

 

597,0

 

 

 
             

 

 

 

 

Керівник установи –
головного розпорядника коштів

 

Міський  голова                                                                                          А.Кульчинський

 

 

 

Начальник управління комунальної власності                                      О. Сегер

 

 

 

 

Відповідальний  Виконавець Програми

 

Міський  голова                                                                                             А.Кульчинський

 

Начальник управління комунальної власності                                         О. Сегер

 

Начальник служби у справах дітей                                                              Л. Дребот            

 

 

Перейти до вмісту