Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність Габшій П.Я.

 

     УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ ШОСТОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від ___ ____________20____ р.              № ____

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність Габшій П.Я.

         

Розглянувши заяву учасника бойових дій Габшія Павла Ярославовича (посві-дчення серія УБД № 160952 від 18.01.2016року), проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст.ст. 12,118,186-1 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,міська рада

В И Р Ш И Л А :

1.Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки (кадастровий номер – 4611500000:07:005:0048) площею0,0024 гапо вул.  Стебницькій  гр. Габшій Павлу Ярославовичу.    

                                                                                                                                                 

1.1.Надати у власністьгр. Габшій Павлу Ярославовичу  земельну ділянку (кадастровий номер-4611500000:07:005:0048) площею0,0024 гапо вул.Стебницька для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, за рахунок земель міської ради, не наданих у власність чи користування (категорія земель-землі житлової та громадської забудови).                                                                                    

          2. Фізичній особі, якій передано земельну ділянку згідно цього рішення, використовувати її за цiльовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельній ділянці (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися вимог Земельного кодексу України.                                                                                          

3.Фізичній особі, якій передано земельну ділянку згідно цього рішення, забороне-но споруджувати об’єкти в межах червоних ліній вулиць.       

4.Управлiнню Держгеокадастру в Дрогобицькому районі Львівської області забез-печити архiвне зберiгання документації із землеустрою.                                         

5.Фізичній особі, якій надано земельну ділянку, звернутися в Державну реєстраці-йну службу, або в центр надання адміністративних послуг щодо державної реєстрації права на отриману у власність земельну ділянку.                                                       

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою(А.Стародуб).

Міський голова                                                           А.Кульчинський