Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Заранській М.І. по вул. Мазепив місті Трускавець

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ ШОСТОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

Від ___ ____________20____ р.              № ____

 

 

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Заранській М.І.

по вул. Мазепив місті Трускавець         

 

Розглянувши заяву Заранської Марії Андріївни,  керуючись    ст.ст. 12, 123 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

 

1. Дати дозвіл Заранській Марії Андріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0570га по вул. Мазепи ,21   для обслуговування існуючої  нежитлової будівлі з подальшою передачею у користування на умовах оренди за рахунок земель міської ради не наданих  у власність чи  користування.

2. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

Міський голова                                                              А.Кульчинський