Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Заранській М.І. по вул.Мазепи в місті Трускавець

 

                                    ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ ШОСТОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання  дозволу  на виготовлення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Заранській М.І.
по вул. Мазепи в місті Трускавець         

Розглянувши заяву Заранської Марії Андріївни,  керуючись  ст.ст. 12, 123,128 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

 1. Дати дозвіл Заранській Марії Андріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0570га по вул.Мазепи, 21 для обслуговування існуючої нежитлової будівлі  з подальшим викупом у власність  за рахунок земель міської ради не наданих  у власність чи  користування.

2. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

Міський голова                                                              А.Кульчинський