Про надання згоди на вилучення земельної ділянки з постійного користування Трускавецької міської ради

                 

                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

( _______СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від                         2016                                         №

Про надання згоди на вилучення
земельної ділянки з постійного
користування Трускавецької міської ради

          Розглянувшиклопотання Гарасим’як Галини Миколаївни, керуючись  ст.ст. 12, 123 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   міська рада  

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

     1.Датизгодуна вилучення земельної ділянки площею 0,0053 га по вул. Стуса 7/1, для обслуговування  торгового  павільйону Гарасим’як Галині Миколаївні з земель, що  перебувають  в  постійному  користуванні  Трускавецької  міської  ради  у відповідності до Державного акту на право користування землею серія Б №059651 . 

     2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

           

                  Міський  голова                                                           А.Кульчинський