Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Семеновій О.М.

 

   УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від __ _______   _____ року             № ____

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Семеновій О.М. 

Розглянувши заяву Семенової Ольги Миколаївни,  ст.ст. 12, 118,121 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

 

1.Дати дозвілСеменовій Ользі Миколаївнінавиготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0050 га по вул. Грушевського для будівництва та обслуговування індивідуального гаража з подальшим наданням її у власність, за рахунок земель міської ради, не наданих  у власність чи користування.

2. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення документації із землеустрою, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

            

Міський голова                                                     А.Кульчинський