Про поновлення договору оренди землі Майбі П.С.

 

     УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від ___ ____________20____ р.              № ____

 

Пропоновлення договору оренди землі

Майбі П.С.

Розглянувши заяву Майби П.С., керуючись ст. 33 Закону України “Про оренду землі”,  ст.ст.12, 93 Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

 

В И Р Ш И Л А :

 

           1. Поновити Майбі Петру Степановичу договір оренди землі, площею 0,1412 га по вул. Дрогобицькій, для будівництво та обслуговування оздоровчого комплексу,терміном на_____років, кадастровий номер земельної ділянки 4611500000:01:001:0025.

       2. Майбі П.С. використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням,

допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту iнженерних мереж загального призначення при наявностi таких на земельній ділянці (органiзацiї, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повну рекультивацiю територiї). Дотримуватися вимог Земельного кодексу України.

             3.Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористу-вання міської ради та Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.

          4.Фізичнійособі зареєструвати право оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

          5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування ,містобудування та землекористування (голова комісії А.Стародуб).


  Міський голова                                                     А.Кульчинський