Про відмову в наданні дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки Демкову О.В.

                                                 УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про  відмову в наданні дозволів  на виготовлення

проектів землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Демкову О.В.

Розглянувши заяву  Демкова Олександра Вікторовича  ст.ст.12,118,122,134 Земельного  кодексу України, містобудівною  документацією «Корегування Генеральногоплану

міста курорту Трускавець»,затвердженою рішенням Трускавецької міської ради №233 від 21.12.2011року, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Відмовити  Демкову Олександру Вікторовичу в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянкиу користування на умовах оренди,орієнтовною площею 0,03га по вул. Івасюка  для будівництва індивідуального житлового будинку, в зв’язку з невідповідністю зазначеної на картографічному матеріалі земельної ділянки вимогам генерального плану міста Трускавця. Згідно генерального плану міста земельна ділянка, вказана заявником на графічному матеріалі для  відведення  під індивідуальне житлове будівництво,   визначена як  території квартирної житлової забудови. А також в звязку з тим ,що  статтею 134 Земельного кодексу України визначено,що змельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

Міський голова                                                      А.Кульчинський