Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Настасенко О.М.

                                       УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Настасенко О.М.         

Розглянувши заяву Настасенко О.М., керуючись   ст.ст. 12, 118,121 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Дати дозвіл  Настасенко Оксані Мирославівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0122 га по вул. Бориславській  для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови з подальшим наданням її у користування на умовах оренди, за рахунок земель міської ради, не наданих  у власність чи користування.

2. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення документації  із землеустрою, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

Міський голова                                                      А.Кульчинський