Про внесення змін у додаток№4 до рішення міської ради № 122 від 05.04.2016р.

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 (_____________СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

від  _________ 2017 року                                        №  ___

                       

Про внесення змін у додаток№4 до рішення

міської ради № 122 від 05.04.2016р. 

            Враховуючи Примірне положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015р. №671, лист Державної архітектурно-будівельної інспекції України №40-702-12/1691 від 28.02.2017 р., відповідно до пункту 5 частини першої ст. 26   Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

                                                        В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

           1. Внести зміни у додаток № 4 рішення №122 від 05.04.2016 року «Про внесення змін у рішення міської ради №30 від 09.12.2015 р., а саме у пункті 3.2. замінити слова «посадових осіб відділу» на «посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю».

               2.  Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Н.Пономаренко та голову постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації С.Грабовського

            Міський  голова                                            А.Кульчинський