Про продаж земельної ділянки площею по вул.Суховоля ,67б Ляхоцькому Р.М.

                                          УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

   Про продаж земельної  ділянки

   площею по вул.Суховоля ,67б

   Ляхоцькому Р.М.

             

            Розглянувши клопотання  Ляхоцького Романа Миколайовича , звіт про експертну грошову оцінку земельної діляки та висновок від 9.03.2017року, керуючись ст.12 главою 20 Земельного кодексу України, національним стандартом №2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1442 від 28.10.2004р., п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради № 427 від 02.02.2017 року «Про дозвіл на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0224 га по вул. Суховоля 67 Б  Ляхоцькому Р.М.» , міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер – 4611500000:02:001:0020 по вул. Суховоля,67Б площею 0,0224 га  у                 м. Трускавець.

1.1. Затвердити   вартість  земельної ділянки  по вул. Суховоля,67Б, площею  0,0224га  в м. Трускавець у  розмірі 150211,00 грн. (Сто п’ятдесят тисяч двісті одинадцять гривень 00 коп. ) / 670,58 грн. кв.м.  на підставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від 09.03.2017 року).

1.2. Продати Ляхоцькому Роману Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер –  4611500000:02:001:0020) по вул. Суховоля,67Б площею 0,0224 га  у  м. Трускавець для  будівництва та обслуговування кіоску ( цільове призначення-для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), категорія  земель – землі житлової та громадської забудови.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

Міський голова                                                      А.Кульчинський