Про поновлення договору оренди землі по вул. Івасюка Павлюк Н.Л.

                                           УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про поновлення  договору оренди землі

по вул. Івасюка Павлюк Н.Л.

Розглянувши заяву Павлюк Наталії Леонідівни,  керуючись ст. 33 Закону України “Про оренду землі”,   ст.ст.12, 93  Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,   міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Поновити Павлюк Наталії Леонідівні  договір оренди землі кадастровий номер 4611500000:08:001:0077, площею 0,0190 га по вул. Івасюка,  для іншої комерційної діяльності (будівництва та обслуговування магазину),  категорія земель – землі житлової та громадської забудови, терміном  до  28.12. 20__ року.

       2. Павлюк Н.Л.  використовувати земельну ділянку  за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту iнженерних мереж загального призначення при наявностi таких на земельній ділянці (органiзацiї, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повну рекультивацiю територiї). Дотримуватися вимог Земельного кодексу України.

             3. Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористу-вання  міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.

          4.  Павлюк Н.Л. зареєструвати  право  оренди  в  Державному  реєстрі речових прав на нерухоме майно.

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

          

Міський голова                                                      А.Кульчинський