Про відмову в наданні ТзОВ «Інфратон» земельної ділянки у користування на умовах оренди по вул. Карпатській

                                               УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про  відмову в наданні  ТзОВ «Інфратон»

земельної ділянки у користування на

умовах оренди по вул. Карпатській

Розглянувши заяву  ТзОВ «Інфратон»  ст.ст.12,123 Земельного  кодексу України, пропозиції  постійної комісії з питань землеустрою,містобудування та благоустрою від 28.03.2017року, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Відмовити ТзОВ «Інфратон» в наданні в користування на умовах оренди земельної ділянки площею 0.3981 га по вул. Карпатській (кадастровий номер  4611500000:11:010:0022) для будівництва та обслуговування   готелю курортного типу за рахунок земель міської ради  в звязку Тим , що згідно  Інформаційної  довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта  нерухомого майна №81765799 від 03.03.2017року  в межах земельної ділянки з кадастровим номером 4611500000:11:010:0022 містяться відомості про винекнення іншого речового права,а сааме право оренди на земельну ділянку площею 0.0964га. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

Міський голова                                                      А.Кульчинський