Про дозвіл на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0196 по вул.. Різняка – Макомацького,10

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

                                  (                       СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від                         2017 року                №

  

 Про дозвіл на виготовлення експертної

грошової оцінки  земельної ділянки

 площею 0,0196 по вул.. Різняка – Макомацького,10

 

              Розглянувши клопотання Юрків В.М., Курляк Л.В.,Юрків В.М.   беручи до уваги Інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.07.2016року № 62729868,62745063, від 14.07.2016р. №63461252, від 25.05.2016року №59805010,59804484,керуючись ст. 12, главою 20 Земельного кодексу України, національним стандартом №2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженим Постановою Кабінету міністрів України №1442 від 28.10.2004 року, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :    

 

        1. Трускавецькій міській раді замовити роботи по проведенню експертної грошової оцінки для продажу земельної  ділянки (кадастровий номер 4611500000:01:014:0055)по вул.. Різняка – Макомацького,10  площею 0,0196 га, для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі(магазину з офісними приміщеннями) покупець – Юрків Михайло Михайлович, Юрків Василь Михайлович, Курляк Любов Василівна .

2.Затвердити розмір авансового  внеску  в   рахунок  оплати ціни  земельної ділянки Юрків Михайлу Михайловичу, Юрків Василю Михайловичу, Курляк Любові Василівні за земельну ділянку площею 0,0196 га по  вул.Різняка – Макомацького,10 – розмір авансового внеску до 20% від нормативної – грошової оцінки землі.

3. Доручити міському голові укласти договір  про оплату авансового  внеску   в рахунок оплати ціни  земельної  ділянки.

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

                  Міський  голова                                                           А.Кульчинський