Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки по вул. Мазепи Федаку П.Є.

                                   УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту відведення земельної ділянки

по вул. Мазепи  Федаку П.Є.      

Розглянувши заяву Федака Петра Євстахійовича  ,  керуючись ст.ст.12, 118, Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

       1. Дати дозвіл  Федаку Петру Євстахійовичу    на виготовлення проекту відведення земельної ділянки  орієнтовною площею  0,0119 га по вул.Мазепи  для ведення індивідуального садівництва (категорія земель – землі сільськогосподарського )за рахунок земельміської ради не наданих у власність та користування.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

  

Міський голова                                                        А.Кульчинський