Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки по вул. Річки, Пристай І.І.

                                           УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту відведення земельної ділянки

по вул. Річки, Пристай І.І.      

Розглянувши заяву Пристай Ірини Іванівни  ,  керуючись ст.ст.12, 123 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

       1. Дати дозвіл  Пристай Ірині Іванівні    на виготовлення проекту відведення земельної ділянки  орієнтовною площею  0,0025га по вул. Річки  для будівництва та обслуговування будівелю торгівлі (торгового кіоску), категорія земель – землі  житлової та громадської забудови ,за рахунок земельміської ради, не наданих у власність та користування.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

  

Міський голова                                                        А.Кульчинський