Про поновлення договору оренди землі по вул. Роксолани, Грицаку Л.Я.

                                           УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про поновлення  договору оренди землі

по вул. Роксолани, Грицаку Л.Я.

Розглянувши заяву Грицака Лева Ярославовича,  керуючись ст. 33 Закону України “Про оренду землі”,   ст.ст.12, 93  Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,   міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Поновити Грицаку Леву Ярославовичу   договір оренди землі кадастровий номер 4611500000:02:002:0060, площею 0,1470 га по вул. Суховоля,  для будівництва та обслуговування   ресторану,  категорія земель – землі житлової та громадської забудови, терміном до 05.06.2020 року.

       2. Грицаку Л.Я.  використовувати земельну ділянку  за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту iнженерних мереж загального призначення при наявностi таких на земельній ділянці (органiзацiї, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повну рекультивацiю територiї). Дотримуватися вимог Земельного кодексу України.

     3.При проведенні розрахунку орендної плати  за землю керуватись рішенням Трускавецької міської ради  №166 віл 19.05.2016року.

     4. Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористу-вання  міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.

          5.  Грицаку Л.Я. зареєструвати  право  оренди  в  Державному  реєстрі речових прав на нерухоме майно.

          6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

          

Міський голова                                                      А.Кульчинський