Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. С.Бандери в м. Трускавці

                                                           ПРОЕКТ

                                            УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про  відмову в наданні  дозволу  на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки по вул. С.Бандери

в м. Трускавці          

Розглянувши заяву Канаєвої  Валентини Степанівни,  містобудівною документацією «Корегування Генерального плану міста – курорту Трускавець» затвердженою рішенням Трускавецької міської ради №233 від 21.12.2011року,.ст. 12,118,123  Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Відмовити  Канаєвій Валентині Степанівні   в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0.1000га по С.Бандери  для будівництва та обслуговування житлового будинку ,  будівель і споруд   в зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки вказаної заявником  на графічному матеріалі ,  вимогам генерального плану м.Трускавець ,  земельна ділянка вказана на графічному матеріалі , визначена як території санаторно – курортних закладів відпочинку та туризму та на земельній ділянці знаходиться  об’єкт нерухомого майна .

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

Міський голова                                                      А.Кульчинський