Про затвердження Програми поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 ДПС України в м. Великі Мости

Україна

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_______________ позачергова сесія сьомого демократичного скликання)

РІШЕННЯ

від  _________ 2017 року            ____

Про затвердження Програми поліпшення

матеріально-технічного  забезпечення 

військової частини 2418 ДПС України

в м. Великі Мости

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити Програму поліпшення  матеріально-технічного забезпечення військової частини  2418 ДПС України в м. Великі Мости на 2017 рік, згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (О.Карпин).

                                                       Міський голова                                                       А.Кульчинський

        

  

                            

                      

 

                                                                                                                                                                          Затверджено                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                           Міський голова

                                                                                                                                         __________А.Б.Кульчинський

                                                                                             «__»_____________2017 року

ПРОГРАМА

ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 2418 ДПС УКРАЇНИ В М. ВЕЛИКІ МОСТИ

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

 

  ________________О.Р.Карпин

 “___” _______________ 2017 року

Погоджено

Начальник фінансового управління

Трускавецької міської ради                                     

__________________М.М.Федоричак

“___” ______________2017 року

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                          

  _________________О.М.Балицький

“___” _____________ 2017 року

Командир військової частини 2418 ДПС України підполковник

___________________А.В.Квартирук

 “___” _______________ 2017 року


                                            Трускавець – 2017 рік

Паспорт

Програма поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 ДПС України в м. Великі Мости                                    (назва програми)

  1. Ініціатор розроблення програми_ Виконавчий комітет Трускавецької міської ради,військова частина 2418 ДПС України

2. Дата, номер документа

       про затвердження програми    ____________________________________

3.   Розробник програми         Виконавчий комітет Трускавецької міської ради__

  1. Співрозробники програми _____ військова частина 2418 ДПС України_

5. Відповідальний виконавець програми_Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

   6. Учасники програми____ Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, військова частина 2418 ДПС України

  1. Термін реалізації програми___________2017 рік__________________
  1. Загальний обсяг фінансовихресурсів,

        необхідних для реалізації

        програми, тис.грн, всього_______50,00________________________________

у тому числі:

               8.1. Коштів міського бюджету_______50,00_____________________________

               8.2. Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Міський голова                                    А.Б.Кульчинський____        _________(підпис)       

 

                                                                             

                                                                                                                                                                                                                    

Завідувач відділом з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної

та мобілізаційної роботи виконавчого

комітету Трускавецької міської ради       Ю.М.Солян____         _________(підпис)                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                 _____________________________        

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18                                                                                                        

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Загальні положення і проблема, на яку спрямована програма

Програма поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 ДПС України в м. Великі Мости Львівської області на 2017 рік (надалі – Програма), розроблена на виконання Указу Президента України від 11.02.2016 № 44/2016 “Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України”, постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VІІ “Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави”                з метою сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в антитерористичній операції у східних областях України.

2. Мета Програми

Мета Програми – забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод                   і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, зокрема сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь                                         у антитерористичній операції в східних областях України.

3. Відповідальний  виконавець програми

        Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

         4. Завдання і результативні показники програми

Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку  проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпеченні військових частин Збройних Сил України, які дислокуються на території Львівської області та беруть участь в антитерористичній операції у східних областях України.

Основні завдання програми:

        – поліпшення   матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 ДПС України.

Результати реалізації програми:

        Поліпшення   матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 ДПС України.

5. Обсяги і джерела фінансування програми

Виконання програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в сумі 50,00 тис.грн.

      6. Координація і контроль за виконанням програми.

      Координацію і контроль за виконання програми здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.


Ресурсне забезпечення Програми  поліпшення  матеріально-технічного  забезпечення  військової  частини 2418 ДПС України, в м. Великі Мости  на 2017 рік

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми

2017 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

50,00

50,00

у тому числі:

Міський бюджет

50,00

50,00

Міський голова                                             Кульчинський Андрій Богданович           _______         (підпис)

                                                                                 

Завідувач відділом з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної

та мобілізаційної роботи виконавчого                                                

комітету Трускавецької міської ради

                                                               

Солян Юрій Михайлович           _______ 

   (підпис)

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18


Перелік завдань, заходів та показників Програми поліпшення матеріально-технічного забезпечення

військової частини 2418 ДПС України, в м. Великі Мости на 2017 рік

зп

Назва завдання

Перелік

 заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги

1.

Поліпшення матеріально-технічного

забезпечення військової

частини 2418 ДПС України

Придбання:

– будівельних матеріалів для ремонту лицьової частини паркану військової частини

затрат, видатки на придбання, тис. грн.

Військова частина 2418 ДПС України

Кошти міського бюджету

50,00

Поліпшення   матеріально –

технічного забезпечення

військової частини

2418 ДПС України

продукту, компл.

ефективності собівартість одиниці майна, тис. грн./од.

якості, відсоток накопичення

Усього  на програму, тис.грн.:

50,00

Міський голова                                                                     Кульчинський А.Б.                                               (підпис)

Завідувач відділом з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної

та мобілізаційної роботи виконавчого

комітету Трускавецької міської ради                                 Солян Ю.М.                                                           (підпис)

  Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18      

                                        Секретар міської ради                                                       Н.Пономаренко