Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначенняпо по вул. Івасюка, 17а

                                                                                                               УКРАЇНА                                             

                                                                                              ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                          Львівської області

                                                              (_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                                           Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту відведення земельної ділянки зі

зміною цільового призначенняпо по

 вул. Івасюка, 17а      

Розглянувши заяву ОСББ «Івасюк,7а»  ,  керуючись ст.ст.12, 20, 123 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

                                                                                                          В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

  1. Дати дозвіл  ОСББ «Івасюка,7а»    на виготовлення проекту відведення земельної ділянки  зі зміною цільового призначення площею 0,0163 га по вул.Івасюка,7а кадастровий номер 4611500000:08:001: 0096 «з обслуговування павільйону»  на «будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку» з подальшим наданням в постійне корстуванн  за рахунок земель міської ради не наданих у власність чи користування .
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

  

 

                                                                            Міський голова                                                        А.Кульчинський