Про надання згоди на передачу земельної ділянки по вул. Івасюка,7 з приватної власності в комунальну власність

                                                                                                                   УКРАЇНА                                             

                                                                                                 ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                           Львівської області

                                                             (_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                                              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання згоди на передачу

земельної ділянки  по вул. Івасюка,7

з приватної власності в комунальну

власність

 

  

Розглянувши добровільну відмову ПП «РОКО»  від права власності на земельну ділянку площею 0,0163га по вул. Івасюка,7а  на користь територіальної громади міста Трускавця , державний акт на право власності на земельну ділянку виданий ПП»РОКО», серія ЯГ №511183, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права  та їх обтяжень від 06.03.2017року Інд.номер 81883445, керуючись    ст.ст.12, 140,142  Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,   міська рада

                                                                                                                В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Припинити право власності ПП «РОКО»  на земельну площею 0,0163га по вул. Івасюка,7а в м. Трускавець з кадастровим номером 4611500000:08:001:0096, яка перебуває у власності ПП «РОКО»  згідно державного акту на право власності на земельну ділянку , серія ЯГ № 511183, права власності зареєстрованого в реєстрі речових прав на нерухоме майно від 01.03.2017року на підставі заяви про  добровільну відмову ПП «РОКО» від права на цю земельну ділянку на користь територіальної громади міста Трускавця в особі Трускавецької міської ради.
  2. Доручити  Міському голові А.Кульчинському  підписати угоду з ПП «РОКО» про передачу  права власності на земельну ділянку з кадастровим номером 4611500000:08:001:0096 з приватної власності в комунальну власність.
  3. Угода про передачу права власності на земельну  ділянку підлягає нотаріальному посвідченню.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

          

 

                                                                                    Міський голова                                                      А.Кульчинський