Про погодження технічної документації із землеустрою, надання земельних ділянок в користування на умовах оренди та розірвання договору оренди землі з ТзОВ «Агроомега»ЛТД»

                                                                                                              УКРАЇНА

                                                                                            ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                       Львівської області

                                                            (_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                                          Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про погодження  технічної документації із

землеустрою, надання земельних ділянок  в 

користування на умовах оренди та розірвання

  договору оренди землі з ТзОВ «Агроомега»ЛТД»

Розглянувши заяви ТзОВ «Агроомега»ЛТД»,  технічну документацію із  земле-устрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок, керуючись ст.ст12,79-1, 122, 123,  Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій»,  ст. 32  Закону України «Про оренду землі», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “,  міська рада

                                                                                                                   В  И  Р  Ш  И  Л  А :

  1. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «Агроомега»ЛТД» технічну документацію із землеустрою щодо поділу  земельної ділянки (кадастро-вий номер – 4611500000:01:005:0035), площею 0,1088 га по вул. Суховоля, 19-19а,  для  будівництва та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів (для обслуго-вування санаторію)   на дві земельні ділянки:

– площею 0,0800 га по вул. Суховоля, 19-19а, кадастровий номер 4611500000:01:005:0048, для  будівництва та обслуговування санаторно-оздоров-чих закладів (для обслуговування санаторію),  категорія земель – землі оздоровчого призначення.

– площею 0,0288 га по вул. Суховоля, 19-19а, кадастровий номер 4611500000:01:005:0049, для  будівництва та обслуговування санаторно-оздоров-чих закладів (для обслуговування санаторію),  категорія земель – землі оздоровчого призначення.

  1. Розірвати, за згодою сторін, з Товариством з обмеженою відповідальністю «Агроомега»ЛТД» договір оренди землі  площею 0,1088 га по вул. Суховоля, 19-19а для  будівництва та обслуговування санаторно-оздоровчих закладів (для обслу-говування санаторію), зареєстрований 18.11.2011 року  в  Управлінні Держкомзему у місті Трускавець Львівської області за  № 461150004000040 ,  кадастровий номер земельної ділянки 4611500000:01:005:0035.

.3. Надати  Товариству з обмеженою відповідальністю «Агроомега»ЛТД» в користування на умовах оренди,  терміном на _______років,  земельні ділянки:

– площею 0.0800 га по вул. Суховоля, 19-19а, кадастровий номер 4611500000:01:005:0048, для  будівництва та обслуговування санаторно-оздоров-чих закладів (для обслуговування санаторію),  категорія земель – землі оздоровчого призначення.

– площею 0.0288 га по вул. Суховоля, 19-19а, кадастровий номер 4611500000:01:005:0049, для  будівництва та обслуговування санаторно-оздоров-чих закладів (для обслуговування санаторію),  категорія земель – землі оздоровчого призначення.

  1. ТзОВ «Агроомега»ЛТД»  укласти з міською радою договори оренди землі та зареєструвати право оренди землі в Державному реєстрі речових прав.  
  2.  ТзОВ «Агроомега»ЛТД»  згідно цього рішення  земельні ділянки  використо-вувати  за цiльовим  призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельній ділянці  (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися   вимог Земельного кодексу України.                                                 
  3. .Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористування  міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.
  4. Управлiнню  Держгеокадастру в Дрогобицькому районі Львівської області забезпечити архiвне зберiгання  документації із землеустрою.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (А.Стародуб).         

          

                                                                          Міський  голова                                                  А.Кульчинський