Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про затвердження Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків на 2016 рік

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(          СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              

від                           2016 року                    
                                                                                                                                                     

Про затвердження Програми 

поліпшення сервісу обслуговування

платників податків на 2016 рік

 

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Трускавецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму поліпшення сервісу обслуговування платників податків Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради (О.Карпин).

 

 

Міський    голова                                            А.Кульчинський

 

                                                                                 Додаток

до рішення сесії Трускавецької міської ради

від ______________ 2016 року

№_________________

 

 

 

Програма

поліпшення сервісу обслуговування

платників податків  Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ

ГУ ДФС   у Львівській області

 

 

1.     Загальна характеристика

Програма поліпшення сервісу обслуговування платників податків (далі – Програма) передбачає запровадження в практику європейських стандартів і норм, що передусім сприятиме мінімізації людського фактора у податковій сфері, а відтак, і зменшенню корупційних ризиків. На ділі це означає ліквідацію багатолюдних черг, які змушені долати підприємці, необов’язковість їх систематичних візитів до інспектора, обмеження рамок бюрократичної тяганини при отримані різного роду довідок, прозорість і оперативність проведення звірки щодо платіжних зобов’язань тощо.

З метою забезпечення належних умов для платників податків у Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ДФС у Львівській області створено та функціонує спеціалізований підрозділ – центр обслуговування платників (далі – ЦОП).

ЦОП провадить діяльність відповідно до Конституції України, указів і розпоряджень Президента України, Податкового кодексу України, Законів України „Про державну службу”, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів ДФС України, Типового регламенту Центру обслуговування платників.

 

2.     Проблема, на виконання якої спрямована програма

Центр обслуговування платників сприяє формуванню клієнтоорієнтовної системи адміністрування податків та підвищенню рівня їх добровільної сплати до бюджету, і як результат – це забезпечення повноти і своєчасності надходження податків і зборів до державного та місцевого бюджетів та економічна стабільність регіону та держави в цілому.

Питання ефективності та якості обслуговування платників  – це один з основних пріоритетів діяльності органів державної фіскальної служби, який визначає принципово новий – партнерський рівень відносин з суб’єктами господарювання.

Діяльність працівників державної податкової служби замикається на різних формах офіційного спілкування із платниками податків – тобто широкими масами населення. Передусім важливими є питання сплати податку з доходів фізичних осіб,плати за землю, єдиного податку, декларування доходів громадян та подання податкової звітності в електронному вигляді.

Програма передбачає застосування сучасних технологій, що дозволить підняти на якісно вищий рівень взаємовідносини з платниками податків та надання їм адміністративних послуг, зокрема щодо отримання дозвільних документів, податкових консультацій, проведення звірок нарахованих та сплачених сум податків і зборів, удосконалення процесу приймання звітності, забезпечення швидкого доступу платника до необхідної інформації тощо.

Підвищення ефективності діяльності податкової служби обумовлені значним збільшенням суб’єктів підприємництва, що потребує переходу до світових цивілізованих норм в оподаткуванні, все більшою концепцією оподатковуваних оборотів у фізичних осіб, а також необхідністю створення єдиного інформаційного простору.

Радикальним кроком удосконалення управління податковою службою є зміна традиційних технологій і процедур діяльності податкової служби, які полягають у повній комп’ютеризації усіх управлінських процесів і обробки даних, наданих платниками та ефективному співробітництві з ними.

Однак, застаріла комп’ютерна техніка, відсутність ксероксу, сканеру та принтерів в центрі обслуговування платників податків та в зв’язку з відсутністю фінансування з державного бюджету для її придбання не дає змоги для кращого, швидкого та якісного обслуговування платників податків Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

 

3.     Мета Програми

Програма покликана забезпечити підвищення рівня надання адміністративних та інформаційних послуг платникам податків, а саме:

·                    створення комфортних умов платникам податків;

·                    розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з урахуванням їх потреб та побажань;

·                    подальший розвиток системи управління якістю щодо послуг, який включає внутрішній і зовнішній моніторинг та аудит якості надання послуг, вдосконалення документів системи якістю, зокрема технологічних карток послуг;

·                    спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, у перспективі – отримання послуг без відвідування територіальних органів ДФС;

·                    підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків;

·                    формування позитивної громадської думки щодо діяльності територіальних органів ДФС у Львівській області.

4.     Відповідальний виконавець програми

               Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 

5.     Перелік завдань, заходів та результативних показників Програми

Завдання програми зумовлене матеріально-технічним забезпеченням екстериторіальності обслуговування клієнтів, підняття на якісно вищий рівень взаємовідносини з платниками податків та надання їм адміністративних послуг, зокрема щодо отримання довідок, дозвільних документів, податкових консультацій, проведення звірок нарахованих та сплачених сум податків та зборів, удосконалення процесу приймання звітності, забезпечення швидкого доступу платника до необхідної інформації тощо. 

№ з/п

Найменування завдань

обсяги фінансування,

тис. грн

 

Очікуваний результат

1.

Придбання 4 одиниць комп’ютерної техніки для ЦОП відділення (26.20.13)

4 *12,0 тис.грн

48,0

Покращення якості обслуговування платників 

2.

Придбання 2 одиниці ББЖ 5kVa (блок безперебійного живлення) для ЦОП відділення  для забезпечення роботи у випадку відсутності напруги

2*4,0 тис.грн

8,0

Покращення якості обслуговування платників

3.

Придбання 1 одиниці принтеру для ЦОП відділення для друку

3,0

Покращення якості обслуговування платників

4.

Придбання 2 одиниць ПФП для ЦОП відділення для забезпечення друку,сканування та копіювання

10,0

Покращення якості обслуговування платників

5.

 

Придбання батареї до безперебійного блоку живлення GE Dital Energy Net Pro 3000 для роботи сервера ЦОП відділення

5,0

Покращення якості обслуговування платників

6.

Виготовлення інформаційних стендів для висвітлення податкових змін, податкових консультацій, надання адміністративних послуг для ЦОП відділення 10*0,6тис.грн

6,0

Покращення якості обслуговування платників

7.

Придбання 1 одиниці маршрутизатора ТPLink

-пристрій для передачі даних

1,0

Покращення якості обслуговування платників

 

Всього

81,0

 

 

Дана Програма дозволяє вирішити питання:

·                     створення умов для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків

·                     забезпечення платників податків якісними та своєчасними адміністративними послугами, відповідно до критеріїв якості надання послуг в ЦОП;

·                     скорочення часу, який витрачає платник на отримання послуги, зменшення кількості документів, які необхідні для отримання адміністративних послуг, спрощення форм декларацій, розрахунків, заяв тощо;

·                     забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві (шляхом надання консультацій, роз’яснень);

·                     забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань;

·                     поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань (збільшення кількості платників податків на 30 відсотків).

6.     Обсяги і джерела фінансування програми

        Виконання програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в сумі 81,0 тис.грн.

7.     Координація і контроль за виконанням програми

         Координацію і контроль за виконанням програми здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

  

ПАСПОРТ

(загальна характеристика міської цільової програми)

Програма

Поліпшення сервісу обслуговування платників податків

(назва програми)

1. Ініціатор розроблення Програми

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області

2. Дата, номер і назва розпорядчого

документа органу виконавчої влади

про розроблення затвердження Програми 

3. Розробник Програми

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

4.Співрозробники Програми

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області

5.  Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

6. Учасники Програми

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області

7. Термін реалізації Програми    2016 рік

8.  Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, всього                 81,0 тис .грн.

у тому числі:

   8.1.Коштів міського бюджету    81,0 тис.грн.

   8.2.Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

 

  

 

 

                  Міський голова_Кульчинський А.Б.                                 _________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                   Заступник начальника-

                  начальник Трускавецького відділення

                   Дрогобицької ОДПІ

                 ГУ ДФС у Львівській області   Корж Р.Д._____                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                         

Додаток 4
до Порядку розроблення міських
(бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання

 

 

 

Затверджено

                     Міський голова

______________ А.Б.Кульчинський

«__» __________ 2016 року

 

 

 

Програма

поліпшення сервісу обслуговування

платників податків  Трускавецького відділення Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС   у Львівській області

 

 

 

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

_______________ О.Р.Карпин

«__»_________ 2016року

 

Погоджено

Голова комісії (повна назва) Трускавецької міської ради, до компетенції якого належить програма

________________ ___________

«__» __________ 20__ року

 

Погоджено

Заступник міського голови до компетенції якого належить програма

___________ О.О.Ткаченко

«__» ________ 2016 року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької

міської ради

 

_________________М.М.Федоричак

«__» ________ 2016 року

 

МП

 

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

_________________ М.Р.Заверюха

«__» ________ 2016 року

 

МП

 

Керівник установи – розробник програми   

 

_______________ Р.Д.Корж

«__» __________ 2016 року

 

МП

 

 

 

 

 

 

м. Трускавець
               2016 рік


 

 

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

_______________________ Поліпшення сервісу обслуговування платників податків

______________________________________________________________________________________________________________

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016_ рік

20 __ рік

20 __ рік

20 __ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

81,0

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

міський бюджет

81,0

 

 

 

 

кошти небюджетних джерел**

 

 

 

 

 

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 

Міський голова                                 _Кульчинський А.Б.___                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Заступник начальника-

начальник Трускавецького відділення

Дрогобицької ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області          Корж Р.Д.___

                                                                                                       

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

___________Поліпшення сервісу обслуговування платників податків

(назва програми)

 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

20 16_ рік***

1.

Покращення матеріально-технічного забезпечення роботи ЦОП

Придбання комп»ютерної  та оргтехніки

затрат  (тис.грн.)

 

Місцевий бюджет

75,0

Покращення якості надання послуг

продукту  (один.)

 

 

11

платникам

ефективності

 

 

6,8

податків

якості

 

 

 

 

Виготовлення інформаційних стендів  для висвітлення податкових змін,податкових консультацій,

надання адміністративних послуг

затрат  (тис.грн.)

 

Місцевий бюджет

6,0

Покращення якості надання послуг

продукту (один)

 

 

10

платникам

ефективності

 

 

0,6

податків

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього на етап або на програму:

 

81,0

 

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Міський голова                                             Кульчинський А.Б.                                               _________________                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                         

Заступник начальника-

начальник Трускавецького відділення

Дрогобицької ОДПІ

ГУ ДФС у Львівській області                      Корж Р.Д._____                                                            

                                                                                                                                         Cекретар міськоїради                                                                                 Н.Пономаренко