Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про внесення змін до Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця, затверджене рішенням Трускавецької міс

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(                                    СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 • Р І Ш  Е  Н  Н  Я

від                       2016  року                  № 

Про внесення змін до Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця, затверджене рішенням Трускавецької міської ради від 26 липня 2011 року №176

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою встановлення величини пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця  міська рада

 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 

 1. Внести зміни в п.2.2.1 та п.2.2.2 Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця» (із змінами та доповненнями), що затверджене рішенням Трускавецької міської ради від 26 липня 2011 року №176 та викласти їх у новій редакції:

«2.2.1. 10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення);

2.2.2.  4  (чотири) відсотки  загальної вартості будівництва об’єкта містобудування – для багатоквартирних житлових будинків, індивідуальних житлових будинків загальною площею більше 300,0 кв.м., будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення».

 1. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення в засобах масової інформації.

 2. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю міської ради опублікувати це рішення в засобах масової інформації.

 3. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства транспорту, будівництва та інженерних комунікацій;  з питань бюджету, фінансів,  розвитку курортів, підприємництва та комунальної власності, майна.

                  Міський  голова                                                  А. Кульчинський

 

 

Аналіз регулятивного впливу Проекту рішення сесії

Трускавецької міської ради

Про внесення змін до Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця, затверджене рішенням Трускавецької міської ради від 26 липня 2011 року №176

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулюваннягосподарськихвідносин.

  • Протягом останніх років у м. Трускавці зростає кількість нових об’єктів будівництва та реконструкція існуючих об’єктів що призводить до більшого навантаження на інженерні мережі та приводить до зношення транспортної інфраструктури. У зв’язку х цим виникає необхідність збільшення видатків з бюджету розвитку міста на покращення інженерно-транспортної інфраструктури. Одним з джерел наповнення бюджету є сплата пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Трускавця.

  Динаміка укладених договорів на сплату пайової участі  наведена у таблиці 1.

                                                                                                         Таблиця 1

Роки

Кількість укладених роговорів

Сума нарахованого пайового внеску,

тис. грн..

Ріст, %

2013

18

867,9

2014

25

1913,5

120

2015

24

3134,4

64

 1. Цілі державного регулювання .

 • Метою прийняття проекту рішення є збільшить надходження до бюджету м.Трускавця для покращення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

 1. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей , аргументація переваг обраного способу.

 

 • Зменшення процентних ставок при розрахунку розміру пайового внеску призведе до зменшення надходжень до місцевого бюджету коштів що спрямовані на реконструкцію та будівництво об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Враховуючи зношеність інженерних мереж, стан дорожнього покриття, зменшення фінансування буде гальмувати подальший розвиток міста-курорту Трускавець.

 1. Опис механізмів і заходів , які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту .

Запропонованим регуляторним актом передбачено внесення змін до Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця, затверджене рішенням Трускавецької міської ради від 26 липня 2011 року №176 в частині збільшення відсотків що становить розмір пайового внеску, а саме:

– 10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення);

–   4  (чотири) відсотки  загальної вартості будівництва об’єкта містобудування – для багатоквартирних житлових будинків, індивідуальних житлових будинків загальною площею більше 300,0 кв.м., будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення»

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей в разі прийняття регуляторного акту:

 • Внесення змін Положення забезпечить залучення додаткових коштів до бюджету розвитку міста, що спрямовані на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

 

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття акту із застосуванням методу аналізу вигод та втрат.

    Вигоди:

 • Збільшення надходжень до бюджету, протягом року збільшення надходжень очікується у розмірі 1050,0 тис. грн.

  Втрати:

 • не виявлено.

 1. Визначення показників результативності регуляторного акту:

 • Кількість укладених договорів на сплату пайового внеску у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавець;

 • Збільшення надходжень до міського бюджету від сплати пайового внеску (орієнтовний сума додаткових надходжень 1050,0 тис. грн.).

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту :

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до міського бюджету від сплати пайової участі.

Оцінкаефективностізапропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумкамипроведення базового, повторного та періодичноговідстеженнярезультативності регуляторного акту.

Базовевідстеження буде здійснюватисяпіслянабраннячинностірегуляторним актом,  повторне – через рік з дня набрання ним чинності.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб впродовж одного місяця з дня оприлюднення проекту рішення сесії Трускавецької міської ради та відповідного аналізу регуляторного впливу на адресу: м.Трускавець, вул. Бориславська.1

Контактний телефон (03247)5-40-05; 5-47-39.

 

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту