ПРОЕКТ

                                         УКРАЇНА                                           

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

(______________СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від                                    2016  року               №

м. Трускавець

                                            

Про встановлення   розмірів

орендної плати  та земельного податку

 за земельні ділянки, які перебувають у

комунальній власності територіальної громади

м. Трускавця.

З метою наповнення міського бюджету шляхом  спонукання землекористувачів та власників земельних ділянок до використання земельних ділянок за цільовим призначенням та ліквідації довгобудів на території міста, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Розділом ХІІІ Податкового кодексу України , п.24 ст. 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька  міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок встановлення розмірів орендної плати та земельного податку в м. Трускавець  за земельні ділянки, які перебувають у  комунальній власності територіальної громади м. Трускавець та у власності фізичних та юридичних осіб  (додаток 1 ).

 2. Провести перегляд орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Трускавця, які передані в оренду, шляхом укладання додаткової угоди «Зміна умов договору оренди землі», в частині оплати в порядку, встановленому чинним законодавством з метою приведення у відповідність до вимог даного рішення.

 3. Рішення 13 сесії Трускавецької міської ради 6 скликання від 27 жовтня 2011року №213 «Про результати роботи тимчасової контрольної комісії щодо перевірки положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Трускавці», та рішення 26 сесії Трускавецької міської ради 6 скликання від 19 квітня 2013 року  №493 «Про  встановлення розміру орендної плати за користування земельними ділянками суб’єктами комерційної діяльності в межах І-ої зони (зони суворого режиму) округу санітарної охорони» та рішення 35 сесії Трускавецької міської ради  6 скликання від 17 грудня 2013 року  «Про встановлення  розміру орендної плати за землю» вважати такими, що втратили чинність.

 4. Внести зміни до рішення Трускавецької міської ради №789від30.01.2015року

про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Трускавця»  доповнивши додаток  №1  цього рішення  пунктами  3.4.4 ( п 2.5.3 розділу 2 додатоку №1).

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

            Міський голова                                                             А.Кульчинський

 

 

                                                                                              Додаток 1

До рішення_____ сесії Трускавецької міської ради 7 скликання    _№_від_______________2016р.     

                                                                                       

Порядок

встановлення розмірів орендної плати та земельного податку за використання земельних ділянок, які перебувають у  комунальній власності територіальної громади м.Трускавця Львівської області

1.Загальні положення

1.1. Порядок  встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності (надалі – «Порядок»), розроблений з метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення та справляння орендної плати за земельні ділянки.

1.2.  Порядок розроблений відповідно до вимог:

 • Земельного кодексу України;

 • Податкового кодексу України;

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 • Закону України «Про оренду землі»;

 • Інших нормативних актів.

1.3.  Порядок регламентує принципи встановлення розмірів  орендної плати за використання земельних ділянок.

 1. Порядок розрахунку розмірів орендної плати

2.1. Оренда землі – це засноване на договорі  строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем і орендарем.

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Обчислення розміру орендної плати за землю (здійснюється з урахуванням індексів інфляції.

2.2. Орендна плата за земельні ділянки, які  перебувають у комунальній власності, справляється у грошовій формі і не може бути и меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки

2.3. Орендна плата за земельні ділянки, які  перебувають у комунальній власності не може  перевищувати:12 відсотків нормативної грошової оцінки;
            Орендна плата за земельні ділянки, які  перебувають у комунальній власності може бути більшою 12 відсотків нормативної грошової оцінки, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

2.4. Базою для обчислення орендної плати є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду.

           2.5. Розмір річної орендної плати встановлюється на рівні :

2.5.1  3% від нормативної грошової оцінки землі для всіх суб’єктів  підприємницької діяльності  (фізичних , юридичних осіб), які зареєстровані  в місті Трускавці як платники податків ;

2.5.2 З метою збільшення надходжень коштів до бюджету міста від сплати податків  для всіх суб’єктів  підприємницької діяльності  (фізичних , юридичних осіб), які не зареєстровані  в місті Трускавці як платники податків, розмір річної орендної плати  встановити 4.5% від нормативної грошової оцінки землі ;

2.5.3 з метою ліквідації довгобудів на території міста, розмір річної орендної плати  за земельні ділянки надані юридичним та фізичним особам для   будівництва  встановити на рівні  :

–     4% від нормативної грошової оцінки будівельні роботи  на яких не закінчено протягом трьох  років з дня надання земельної ділянки у користування на умовах оренди ;

–      5 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом чотирьох років з дня надання земельної ділянки в користування на умовах оренди ;

–       6 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом п’яти  років з дня надання земельної ділянки в користування на умовах оренди ;

–      7 %  від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом шести  років з дня надання земельної ділянки в користування на умовах оренди ;

–       8 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом семи  років з дня надання земельної ділянки в користування на умовах оренди ;

–        9 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом восьми років з дня надання земельної ділянки в користування на умовах оренди ;

–        10 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом десяти років з дня надання земельної ділянки в користування на умовах оренди ;

–       12 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено протягом десяти і більше  років з дня надання земельної ділянки в користування на умовах оренди ;

 2.5.4 з метою ліквідації довгобудів на території міста, розмір річної орендної плати  за земельні  на яких ведуться будівельні роботи  з реконструкції об’єктів нерухомості  встановити на рівні  :

–     4% від нормативної грошової оцінки  роботи з реконструкції  на яких не закінчено протягом двох  років з дня отримання декларації на початок будівельних робіт (реконструкції) ;

–      5 % від нормативної грошової оцінки  роботи з реконструкції  на яких не закінчено протягом трьох  років з дня отримання декларації на початок будівельних робіт (реконструкції);

–       6 % від нормативної грошової оцінки  роботи з реконструкції  на яких не закінчено протягом чотирьох  років з дня отримання декларації на початок будівельних робіт (реконструкції);

–      7 %  від нормативної грошової оцінки  роботи з реконструкції  на яких не закінчено протягом п’яти   років з дня отримання декларації на початок будівельних робіт (реконструкції);

–       8 % від нормативної грошової оцінки  роботи з реконструкції  на яких не закінчено протягом шести  років з дня отримання декларації на початок будівельних робіт (реконструкції);

–        9 % від нормативної грошової оцінки  роботи з реконструкції  на яких не закінчено протягом семи  років з дня отримання декларації на початок будівельних робіт (реконструкції);

–        10 % від нормативної грошової оцінки  роботи з реконструкції  на яких не закінчено протягом восьми  років з дня отримання декларації на початок будівельних робіт (реконструкції);

 –       12 % від нормативної грошової оцінки роботи з реконструкції на яких не закінчено протягом дев’яти  і більше  років з дня надання з дня отримання декларації на початок будівельних робіт (реконструкції).

            2.6 На  земельні ділянки надані під комерційне  будівництво   та на яких будівельні роботи не закінчено протягом трьох років з дня надання земельної ділянки (у власність, користування) земельний податок встановити  в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки.

             

 1. РОЗМІР, ФОРМА І ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

3.1. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюється на підставі вимог чинного законодавства, цього Порядку та зазначається у договорі оренди земельної ділянки.

3.2. Орендна плата обчислюється та сплачується з дня виникнення права користування земельною ділянкою або закінчення попереднього договору оренди.

У разі припинення права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у користуванні у поточному році.

3.3. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі. Внесення орендної плати здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів через фінансові установи у строки, визначені договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства.

3.4. Договором оренди повинна передбачатися щомісячна орендна плата виходячи з її річного розміру, визначеного згідно з розділом 2 цього Положення.

 1. ЗМІНА РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

4.1. Встановлений згідно з розділом 2 цього Порядку розмір орендної плати підлягає обов’язковому перегляду у разі:

а/ зміни функціонального або цільового використання  використання земельної ділянки, передбаченого договором;

б/ зміни розміру земельного податку;

в/ змін в діючому законодавстві;

г/ змін нормативної грошової оцінки.

д/ закінчення будівельних робіт на земельній ділянці та здачі об’єкта нерухомості в експлуатацію.

4.2. Розмір орендної плати не є сталим та змінюється у зв’язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки.

4.3. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини, що підтверджено належними документами.

Рішення про зменшення орендної плати приймається Трускавецькою міською радою.

4.4    внесення змін в  існуючі станом на 01.01.2016року  договори оренди землі з врахуванням розміру орендної плати визначеної підпунктом 2.5.3  пункту 2.5 розділу 2 цього Порядку  проводити при поновленні землекористувачами  терміну дії договорів оренди.

4.5. У інших випадках перегляд розміру орендної плати може здійснюватися лише за письмовою згодою сторін та у порядку, визначеному договором оренди земельної ділянки.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

5.1. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно згідно умов договору оренди.

5.2. Плата за оренду землі зараховується до міського бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

5.3. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати орендної плати до міського бюджету здійснює Дрогобицька ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області  області та Управління містобудування ,архітектури та землекористування Трускавецької міської ради.

   Секретар ради                                      Пономаренко Н.А.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Трускавецької міської ради

«Про  затвердження Порядку про встановлення   розмірів орендної плати та земельного податку  за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавець».

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, оцінка важливості цієї проблеми.

Земельний фонд є основним скарбом територіальної громади міста Трускавця. Ефективне використання земельних ділянок є основою динамічного розвитку міста. Оренда землі є важливою умовою підприємницької діяльності. Від досконалості орендних відносин, зокрема рівня орендної плати залежить зацікавленість суб’єктів у розвитку підприємницької діяльності. Орендна плата є важливим за значення джерелом наповнення місцевих бюджетів. Статтею 288 Податкового кодексу України встановлено максимальні розміри орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності тому виникла необхідність встановити новий розмір орендної плати на землі не сільськогосподарського призначення на території міста. Проблема полягає у коригуванні нормативного документа, який би встановлював порядок нарахування орендної плати за користуванням земельними ділянки не сільськогосподарського призначення зайнятими довгобудами та користування земельними ділянками суб’єктами підприємницької діяльності .які не зареєстровані в місті Трускавець платниками податків .   Аналіз надходжень від оренди землі комерційного призначення показує, що надходження коштів  до міського бюджету від орендної плати за землю можна збільшити.         

Кошти за оренду земельних ділянок скеровуються до місцевого бюджету. Тому диференціація розмірів орендної плати з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок, які здаються в оренду, а також реалізації завдань стратегії розвитку земельних відносин в місті дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

Метою даного регулювання є вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від місця реєстрації платника податків та ліквідації на території міста довгобудів.

З метою ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у комунальній власності міста, отримання додаткових надходжень до бюджету від оренди землі, сприяння розвитку малого підприємництва та приведення у відповідність із нормами Закону України «Про оренду землі» даним рішенням передбачається привести відносини з оренди землі на території міста у відповідність до норм чинного законодавства, вдосконалити і визначити прозорий механізм розрахунку орендної плати, залежно від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, як передбачено чинним законодавством.

2.Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання:

            Повноваження по встановленню розмірів орендної плати за земельну ділянку надані чинним законодавством відповідним міським радам. Змінити розмір податку та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акту), наприклад, шляхом

укладання будь-яких угод з підприємцями або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечити нормам діючого законодавства. Тобто, вирішення проблем потребує державного регулювання і можливе тільки шляхом прийняття цього регуляторного акту – рішення міської ради відповідно до норм чинного законодавства.

 1. Визначення цілі регулювання регуляторного акта.

Цілями розробки та затвердження положення «Про встановлення   розмірів орендної плати та земельного податку   за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавець» є:

– встановлення соціально – справедливих розмірів орендної плати за земельні ділянки;

– забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади міста;

– задоволення інтересів територіальної громади за допомогою найбільш ефективного використання земель;

– ліквідація довгобудів на території міста;

– збільшення доходів до  місцевого бюджету за рахунок вільного обігу земельних ділянок на ринку та прав на них , забезпечення повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

– збільшення надходжень до загального фонду міського бюджету за рахунок перегляду розміру ставок за оренду землі дасть можливість направлення додаткових коштів на соціальний розвиток міста;

– можливість вирішення питань оренди землі на території міста в межах чинного законодавства України.

      Для досягнення цілей необхідна реалізація таких першочергових завдань:

– удосконалення місцевих нормативних актів з регулювання земельних відносин;

– впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати.

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

Під час розроблення порядку «Про встановлення   розмірів орендної плати та земельного податку   за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавця» було розглянуто такі альтернативні способи визначених цілей:

–  неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

– регулювання вищезазначеної проблеми  на державному рівні;

– прийняття міською радою рішення «Про встановлення   розмірів орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавця»

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства. Вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи в теперішній час не можливо, оскільки існуюче законодавство не регламентує детальний механізм визначення орендних ставок на земельні ділянки.

Прийняття третьої альтернативи дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

Тому вона є прийнятною.

      

 

 

 

 1. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

 1. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість спростити, удосконалити і зробити прозорим порядок та механізм надання земельних ділянок в оренду.

 2. Забезпечення раціонального, ефективного використання земельного фонду міста, методів його оцінки і розрахунків ставок за його використання.

 3. Забезпечення прозорості і вільного доступу до інформації щодо визначення розміру орендної плати за земельні ділянки.

 4. Укладання договорів оренди земельних ділянок та внесення змін до діючих договорів оренди.

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Запропонований проект рішення не потребує додаткових фінансових витрат  міської ради.

Запровадження даного регулювання:

– покращить умови започаткування та ведення підприємницької діяльності, сприятиме ефективному використанню земельних ресурсів та вкладанню інвестицій в їх господарське освоєння.

–  спонукатиме  орендарів до  завершення розпочатих  будівельних робіт, що призведе до зменшення довгобудів на території міста ;

–  збільшаться надходжень орендної плати за землю до бюджету міста.

Зовнішніми  чинниками, що впливають на дію регуляторного акта є зміни чинного законодавства.

 1. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

З прийняттям даного регуляторного акта вигоди одержать: міська влада, суб’єкти господарювання, населення.

Суб’єкт 

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Наповнення доходної частини місцевого бюджету та можливість реалізації соціальних програм міста внаслідок надходжень до міського бюджету.

 Зменшення довгобудів на території міста.

Витрати, пов’язані зі збільшенням документообігу та можливим веденням  договірної роботи з землевласниками.

Суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни

– Створення рівних умов конкуренції;

– прозорість і гласність у процесі формування розмірів  плати  за  землю.

Витрати пов’язані з сплатою розміру орендної плати, податку за користування землею; з необхідністю переукладення договорів оренди землі, які не відповідають вимогам чинного законодавства.

Населення

Прозорість і гласність у процесі формування розмірів  плати  за  землю.

Місто стане привабливішим та чистішим.

Відсутні

 1. 8. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

 1. Показники результативності регуляторного акта.

Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту буде надходження коштів до міського бюджету від плати за оренду земельних ділянок.

       Передбачається збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та визначення справедливих ставок орендної плати.

       Ефективне використання земель міста.

       Рівень інформованості – очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в мережі Інтернет, на офіційному веб-сайті Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою аналізу надходжень до міського бюджету плати за оренду землі на підставі звітних матеріалів та звітності міської ради.

     Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

           Показником результативності зазначеного рішення є статистичні дані ( надходження від сплати орендної плати за землю та кількість переукладених договорів)..

       Базове відстеження буде здійснюватися  після набрання чинності регуляторним актом,  повторне – через рік з дня набрання ним чинності.

            Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб впродовж 1 місяця з дня оприлюднення проекту рішення сесії Трускавецької міської ради та відповідного аналізу регуляторного впливу на адресу: м. Трускавець , вул. Бориславська.1

Контактний телефон (247)5-14-86; 5-13-98.

Розробник: Управління містобудування,архітектури та землекористування

Міський голова                                                   Кульчинський А.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту