Рішення виконавчого комітету № 29 від 17.01.2017р. “Про підсумки проведення оздоровчої кампанії влітку 2016 року та заходи з організації та проведення відпочинку й оздоровлення дітей у літній період 2017 року”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  17  січня  2017  року                       №   29

Про підсумки  проведення оздоровчої
кампанії влітку 2016 року та заходи з
організації та проведення відпочинку й
оздоровлення дітей у літній період 2017 року

Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року, на виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 4 вересня 2008 року, ст.20 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р., ДСанПіН 5.5.5.23-99 “Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих відпочинкових закладів”, затверджених постановою Головного державного санітарного  лікаря України      26.04.1999р. №23, а також із метою створення належних умов для відпочинку й оздоровлення дітей у літній період, попередження надзвичайних ситуацій у сфері санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення, організації змістовного відпочинку дітей та учнівської молоді влітку 2017 року в місті Трускавці, виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

         1. Інформацію завідувача відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (Р. Коваль) про підсумки організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2016 року взяти до відома.

          2. Відділу освіти (О.Лобик), службі у справах дітей (Л.Дребот), відділу культури (Т.Татомир), управлінню праці та соціального захисту населення (В.Ільницька), Трускавецькій міській лікарні (І.Стасик) до 01 березня 2017 року поновити базу даних дітей пільгових категорій, які, відповідно до встановлених вимог, мають право оздоровлюватись у 2017 році.

          3. Затвердити заходи:
– щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей м.Трускавця влітку 2017 року  (додаток 1);
з підготовки пришкільних таборів з денним перебуванням до роботи у літній період 2017  року в загальноосвітніх навчальних закладах міста (додаток 2).
 
          4. При формуванні бюджету на 2017 рік фінансовому управлінню (М.Федоричак), відділу у справах сім’ї, молоді та спорту (Р.Коваль), відділу освіти (О.Лобик) передбачити кошти на відпочинок та оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді.
 
            5. Міському відділу освіти (О.Лобик):
– до 31.05.2017 року виконати заходи  з підготовки пришкільних таборів з денним перебуванням до роботи у літній період 2017 року у загальноосвітніх навчальних закладах;
забезпечити належну підготовку пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі безпечні умови перебування дітей, доброякісне водопостачання, харчування, медичне обслуговування;
відкриття та експлуатацію пришкільних таборів відпочинку погодити з головним управлінням Держпродспоживслужби в м.Дрогобич Львівської області.

            6. Фінансовому управлінню міської ради (п. М. Федоричак) забезпечити у 2017 році поетапне фінансування проведення літнього відпочинку та оздоровлення дітей за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно з кошторисними призначеннями головних розпорядників.

            7. Міській лікарні (п.І.Стасик) у літній період 2017 року:
 –  забезпечити медичне обслуговування дитячих пришкільних таборів;
 – забезпечити проведення заходів із профілактики дитячого травматизму та надання  невідкладної медичної допомоги в літній період.
            8. Керівникам санаторно-курортних установ, підприємств та організацій м.Трускавця у 2017 році:
– при організації оздоровлення організованих груп дітей попередньо погодити з Дрогобицьким міжміським управлінням Головного управління держсанепідемслужби у Львівській області, Трускавецьким МВ ГУДІТБ у Львівській області, територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці у Львівській області приміщення, у яких плануватиметься розміщення дітей, та умови їх оздоровлення;
– здійснити заходи щодо максимального оздоровлення дітей працівників  установ та організацій.

            9. Рекомендувати Дрогобицькому міжміському управлінню Головного управління держсанепідемслужби у Львівській області (п.І.Майкут) проводити контроль за здійсненням санітарно-протиепідемічних заходів і, виходячи зі стану об’єктів, приймати рішення про можливість оздоровлення дітей та підлітків у 2017році.

            10. ТзОВ “Трускавецький водоканал” (п.В.Возняк) забезпечити безперебійне і якісне водопостачання оздоровчих закладів для дітей і підлітків на період їх функціонування у 2017 році.

            11. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради (Р. Коваль) щомісячно протягом оздоровчого періоду у 2017 році аналізувати хід підготовки та проведення роботи щодо літнього оздоровлення та відпочинку дітей, а також забезпечити його висвітлення в засобах масової інформації.

            12. Рішення виконавчого комітету від 29.12.2015 року № 32 “Про підсумки проведення оздоровчої кампанії влітку 2015 року та заходи з організації та проведення відпочинку й оздоровлення дітей у літній період 2016 року” вважати таким, що втратило чинність.

            13. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови п.О.Ткаченка.

Міський голова                                                   А. Кульчинський

                                                                                                                                                             Додаток 1
                                                                                                                             до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                № 29  від  17.01.2017р.                                                                                 

ЗАХОДИ
щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей  м. Трускавця
влітку 2017 року
 1. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей відповідно до чинного законодавства.

Протягом літнього періоду.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,

міський відділ освіти. 

 1. Забезпечити роботу дитячих закладів відпочинку, а саме: пришкільних таборів з денним перебуванням дітей, наметових таборів та здійснювати координацію роботи щодо оздоровлення дітей у санаторних закладах міста.

Протягом літнього періоду.

Міський відділ освіти, відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту.

 1. Провести навчальний семінар для керівників оздоровчих закладів усіх типів з питань організації роботи вказаних закладів та оформлення статистичної звітності.

До 1 червня 2017 року.

Управління статистики в Дрогобицькому районі, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, міський відділ освіти , міська лікарня.

 1. Забезпечувати енергопостачанням дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, не допускати позапланових та інших відключень.

Протягом літнього періоду.

Міська дільниця електромереж.

 1. Забезпечити охорону громадського порядку в місцях масового відпочинку дітей, здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів та автомобільних доріг, якими перевозитимуться діти, а також за оперативною ситуацією під час перевезення дітей автомобільним транспортом, здійснювати медичний супровід медичними працівниками організованих груп дітей до місць відпочинку та у зворотному напрямі.

Протягом літнього періоду.

Трускавецьке відділення поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, міська лікарня.

 1. Здійснювати контроль за організацією харчування дітей у закладах оздоровлення та відпочинку, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 та спільних наказів Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти та науки України від 01.06.2005     № 242/329 та від 15.08.2006  №620/563, а також надавати практичну та методичну допомогу в питаннях забезпечення харчоблоків кваліфікованими кадрами.

Протягом  літнього періоду.

Відділ освіти, власники оздоровчих закладів.

 1. Забезпечити підбір медичних працівників, педагогів, працівників галузей культури та спорту для всіх типів закладів оздоровлення та відпочинку. Організувати інструктаж та навчання цих працівників, забезпечити безкоштовне проходження ними медичних комісій.

Травень – червень 2017 року.

Міська лікарня, міський відділ освіти,

  власники оздоровчих закладів.

 1. З метою організації змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді організувати в  закладах оздоровлення та відпочинку усіх типів культурно-масові заходи, конкурси, концерти, фестивалі дитячої творчості, спортивні змагання тощо.

Червень-серпень 2017 року.

Міський відділ освіти, відділ культури,

відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту,

Будинок учнівської творчості, ДЮСК «Спортовець»,

власники оздоровчих закладів.    

 1. Забезпечити проведення профілактичної роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку  щодо запобігання поширення негативних явищ серед дітей та молоді.

Протягом літнього періоду.

ТМЦСССДМ,  служба у справах дітей , керівники оздоровчих закладів.

 1. Організувати роботу, спрямовану на профілактику та попередження правопорушень серед неповнолітніх, систематично проводити рейди “Діти вулиці”, “Вокзал”.

Протягом літнього періоду.

Трускавецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей, Трускавецьке відділення поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області

11.Забезпечити в першу чергу оздоровлення дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування,  вихованців прийомних сімей.

                                                                          Протягом літнього періоду.

Міський відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, ТМЦСССДМ, служба у справах дітей.

12. Дотримуватись єдиної системи збору повної інформації, яка буде відображати динаміку щодо кількості оздоровлених дітей та молоді (враховуючи всі форми оздоровлення та відпочинку), мережу пристосованих та стаціонарних дитячих оздоровчих таборів, на базі яких оздоровлюються діти і своєчасно подавати статистичну звітність за встановленими формами у відповідні терміни.

Червень – серпень 2017  року.

Керівники оздоровчих закладів, відділ освіти, відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту, управління праці та соціального захисту населення, міська лікарня, управління  статистики в Дрогобицькому районі

13. Забезпечити систематичну роботу міжвідомчої комісії з питань організації відпочинку та  оздоровлення дітей при міськвиконкомі.

                                                                      Протягом літнього періоду.

14. Висвітлювати хід проведення літнього оздоровлення й відпочинку дітей та учнівської  молоді в місцевих засобах масової інформації.

Протягом літнього періоду.

Інформаційно-аналітичний центр,

відділ  у справах сім’ї,  молоді та спорту.

 1. 15.Протягом літнього періоду, щомісячно до 05 числа, подавати у відділ у справах сім’ї, молоді та спорту інформацію щодо виконання даних заходів.

Протягом літнього періоду.

Міський відділ освіти , відділ культури,

відділ у справах сім’ї,  молоді та спорту,

Трускавецький МЦСССДМ , СуСД, Трускавецька міська лікарня.    

Керуюча справами                                  О. Петранич

                                                                                                                                                             Додаток 2
                                                                                                                           до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                            № 29  від 17.01.2017р.                                                                                 

Заходи
 з підготовки пришкільних таборів з денним перебуванням до роботи
у літній період 2017 року у загальноосвітніх навчальних закладах міста
Заходи Термін проведення Відпові­дальний Місце проведення

1.Заходи з покращення матеріально-технічної бази,

санітарно-гігієнічного та протиепідемічного стану

пришкільних таборів з денним перебуванням

1.1 Забезпечити своєчасне виконання приписів держпродспоживслужби з метою забезпечення  санітарного та епідемічного благополуччя в дитячих відпочинкових таборах, в т.ч. в частині якісного водопостачання, ефективного функціонування каналізаційних мереж, теплопостачання та електропостачання до 25.05.17 р.

Зав. відділом освіти

директори ЗНЗ

 пришкільні табори  (СЗШ №1, НВК „СЗШ № 2 – гімназія”, СЗШ №3)
1.2 Провести лабораторні дослідження питної води на відповідність ДержСанПіНу  2.2.4 -171-10 ” Гігієнічні вимоги до якості  питної води “ до 25.05.17 р. директори ЗНЗ -“-
1.3 Укласти угоди та провести дератизаційні, дезінфекційні та дезінсекційні заходи до 24.05.17 р.

Зав. відділом освіти,

гол.бухг.

Цап Н.П,

директори ЗНЗ

-“-
1.4 Укласти угоди на вивіз твердих побутових відходів з метою  своєчасної  утилізації. До 24.05.17 р.

Зав. відділом освіти, гол.бухг.

Цап Н.П.

-“-
1.5 Укласти угоди з територіальними лікувально-профілактичними закладами про надання невідкладної медичної допомоги, а в разі потреби – стаціонарного лікування дітей і молоді до 24.05.17 р. Зав. відділом освіти, спеціаліст відділу освіти Стасишин І.Б. -“-
1.6

Укласти угоди з торгівельними організаціями на постачання доброякісних продуктів харчування, що підтверджується документами про їх якість та безпеку для здоров’я .

Наявності санітарних паспортів на автотранспорт, які  доставляють харчові продукти. Дотримання умов  транспортування продуктів.

до 24.05.17 р.

Зав. відділом освіти,

гол. бухгалтер Цап Н.П.

-“-
1.7 Не допускати прийому та направлення дітей і молоді в оздоровчий заклади без належно оформленої медичної документації на кожну особу (ф.079/0). даними про профілактичні щеплення, огляд на педикульоз, коросту та епід. оточення до 26.05.17 р.

Директори ЗНЗ, керівники

пришкільних таборів відпочинку

пришкільні табори  (СЗШ №1, НВК „СЗШ № 2 – гімназія”, СЗШ №3)
1.8 Забезпечити проходження профілактичних медичних оглядів, оформлення особистих медичних книжок на персонал оздоровчого закладу та проведення гігієнічного навчання до 26.05.17 р.

Директори ЗНЗ

-“-
1.9 При вирішенні питання відкриття денного відпочинкового закладу режим його роботи погодити з управлінням держпродспоживслужби у м.Дрогобич до 27.05.17р

керівники

пришкільних таборів відпочинку

-“-
1.10 Харчування дітей і підлітків здійснювати відповідно до затвердженого переліку натуральних норм продуктів харчування, примірного меню, включати в меню свіжі овочі і фрукти. до 26.05.17 р

керівники

пришкільних таборів відпочинку, гол. бухг. Цап Н.П.

-“-
1.11

Замінити або провести ремонт пошкодженого та несправного технологічного обладнання їдалень ЗНЗ:

-зняти з користування надщерблений столовий посуд, особливо чашки, забезпечити достатній запас столового посуду;

-поновити запас та замінити зношений кухонний та прибиральний інвентар;

-забезпечити всі санвузли та рукомийники гарячою протічною водою.

до 26.05.17 р.

Зав. відділом освіти,

Директори ЗНЗ

-“-
1.12. Їдальні ЗНЗ забезпечити миючими та дезінфікуючими засобами, санітарним одягом для персоналу. Поновити запас спортивного інвентарю. до 24.05.17р.

Зав. відділом освіти,

директори ЗНЗ

-“-

2. Організаційні заходи з підготовки роботи

пришкільних таборів з денним перебуванням

2.1 Провести батьківські збори, де розглянути питання необхідності оздоровлення школярів у літній період лютий 2017 року Директори ЗНЗ ЗНЗ

2.2

Особливу увагу приділяти оздоровленню дітей-сиріт і дітей позбавлених  батьківського піклування; бездоглядних та безпритульних дітей; дітей-інвалідів; дітей, які постраждали внаслідок  аварії на ЧАЕС; дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей; дітей, які перебувають на диспансерному обліку;дітей, батьки яких беруть(брали) участь в антитерористичній операції; дітей, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО;  обдарованих та талановитих дітей: переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов`язків; дітей, які виховуються в сім`ях, які не забезпечують належних умов їх виховання

березень-червень –

2017 року

Директори ЗНЗ ЗНЗ
2.3 Взяти під контроль підлітків, які стоять на внутрішньошкільному  обліку, схильних до правопорушень, виховуються в неблагонадійних сім`ях. Залучати цих дітей до оздоровлення у пришкільних таборах відпочинку

березень-червень –

2017 року

Директори ЗНЗ ЗНЗ
2.4 Cкласти списки дітей пільгових категорій, що потребують відпочинку та оздоровлення влітку 2016 року. До 14.06.2017 Директори ЗНЗ ЗНЗ
2.5 Вжити заходів щодо залучення до роботи з дітьми у пришкільних таборах відпочинку висококваліфікованих педагогічних працівників

березень-червень –

2017 року

Директори ЗНЗ ЗНЗ
2.6 Забезпечити контроль за узгодженням функціонування дитячих пришкільних таборів відпочинку з пожежною інспекцією, держпродспоживслужбою, міською лікарнею До 24.05.2017

Директори ЗНЗ, керівники

пришкільних таборів відпочинку

ЗНЗ

2.7 Підготувати проект наказу відділу освіти «Про організацію роботи пришкільних таборів відпочинку» Травень 2017 року

спеціаліст відділу освіти

Стасишин І.Б.

Відділ освіти
2.8. Провести навчальний семінар для вихователів пришкільних таборів відпочинку з організації виховної роботи Травень 2017 року

Зав.метод.

кабінетом Гаврилик Ж.І.,

спеціаліст відділу освіти

Стасишин І.Б.

ЗНЗ
2.9 Провести спільно з працівниками дерпродслужби нараду за участю керівників пришкільних таборів відпочинку, вихователів, медсестер, кухарів з питань організації оздоровлення дітей та роботи пришкільних таборів Травень 2017 року

спеціаліст відділу освіти

Стасишин І.Б.

ЗНЗ
2.10

Підготувати проекти наказів керівника пришкільного табору:  

–  «Про розподіл дітей за групами і закріплення вихователів за групами»;

 – «Про відповідальність співробітників пришкільного табору за життя й здоров’я дітей»;

 – «Про профілактичну роботу щодо запобігання дитячого травматизму»;

 – «Про протипожежну безпеку в пришкільному таборі» тощо

До 30 травня 2017 року

Керівники

пришкільних таборів відпочинку

пришкільні табори (ЗНЗ)
2.11 Підготувати план виховних заходів пришкільного табору відпочинку До 25 травня 2017 року

Керівники

пришкільних таборів відпочинку

пришкільні табори (ЗНЗ)
2.12 Забезпечити організоване проведення навчально-пізнавальних та туристичних екскурсій для вихованців пришкільних таборів відпочинку Червень 2017 року

Керівники

пришкільних таборів відпочинку

пришкільні табори (ЗНЗ)
2.13 Приділяти особливу увагу пропаганді здорового способу життя, залучати дітей до систематичних занять фізичною культурою та спортом, раціонально використовувати для цього наявну матеріально-технічну базу навчальних закладів, ігрові та спортивні майданчики Червень 2017 року

Керівники

пришкільних таборів відпочинку

пришкільні табори (ЗНЗ)
2.14 Посилити персональну відповідальність керівників, вихователів, інших працівників пришкільних таборів відпочинку за життя та здоров`я дітей. Приділяти особливу увагу профілактиці дитячого травматизму, дотриманню санітарних, протипожежних правил, порядку проведення походів і купання дітей Червень 2017 року

Керівники

пришкільних таборів відпочинку

пришкільні табори (ЗНЗ)
2.15 Забезпечити методичну та організаційну допомогу пришкільним таборам відпочинку у проведенні культурно-масових і спортивних заходів, гурткової роботи, організації  відпочинку дітей та учнівської молоді Постійно Методичний кабінет, керівники позашкільних закладів пришкільні табори (ЗНЗ)
2.16 Централізованій бухгалтерії відділу освіти  здійснювати  контроль за раціональним використанням   коштів на організацію харчування дітей у пришкільних таборах відпочинку та своєчасним оформленням необхідної документації  Постійно Цап Н.П. пришкільні табори (ЗНЗ)

           

                   Керуюча справами                                          О. Петранич

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *