УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2019 року                № 3

Про затвердження списків черговиків,
які перебувають на квартирному обліку
за місцем проживання та за місцем праці
на 2019 рік    

     Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР та п.25 «Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Україні» № 470 від 11.12.1984 р., розглянувши спільні рішення адміністрацій та профспілкових комітетів установ та організацій міста, які самостійно ведуть квартирний облік, та пропозиції громадської комісії з житлових питань при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Затвердити списки громадян, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання при виконавчому комітеті Трускавецької міської ради згідно додатків № 1,2,3,4.
  2. Затвердити пропозиції адміністрацій та профспілкових комітетів установ та організацій міста, які самостійно ведуть квартирний облік та списки громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем праці, згідно з додатком № 5.
       3 .Затвердити контрольні списки пільгових категорій черговиків, згідно додатків №№ 6,7,8,9,10.    
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького

Міський голова                                                                     А. Кульчинський

          Додатки.

Залишити відповідь

Перейти до вмісту