Додаток 1 до рішення

                                                                                                  сесії міської ради

     від ____________№______

Порядок розміщення на території міста Трускавця пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

            Порядок розміщення на території міста Трускавця пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (надалі Порядок) розроблений з метою впорядкування на території міста Трускавця виїзної торгівлі і надання відпочинково-розважальних послуг, а також для забезпечення відкритості та прозорості процедури визначення орендарів конструктивних елементів благоустрою для розміщення пересувних тимчасових споруд, розвитку конкуренції, залучення найширшого кола учасників (юридичних і фізичних осіб) незалежно від форм власності до формування високоякісного естетичного міського середовища та отримання максимального доходу до місцевого бюджету.

            Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також фізичних осіб – підприємців, які мають намір розмістити пересувні тимчасові споруди для провадження виїзної торгівлі та надання відпочинково-розважальних послуг на території міста.

            Дія даного Порядку не поширюється на розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на територіях ринків міста, на власних та орендованих земельних ділянках, під час проведення святкових загальноміських та державних заходів, а також на розміщення літніх майданчиків.

            Порядок розроблений у відповідності до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про оренду державного та комунального майна», «Про захист прав споживачів», Постанови КМ України від 06.09.2017 №717 «Про реалізацію пілотного проекту щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі», Регламенту роботи електронної торгової системи щодо проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу/надання в оренду (активів/передачі права), затвердженого Наказом ДП «Прозоро.Продажі» №8 від 09.07.2018р. (зі змінами та доповненнями), Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених Наказом МЗЕЗ і торгівлі України №369 від 08.07.1996р., Правил побутового обслуговування населення, затверджених Постановою КМУ від 16.05.1994 року №313, Порядку надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку, затвердженого Наказом Укрсоюзсервісу №46 від 16.12.1999 року, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджених Наказом Мінрегіонрозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №244 від 21.10.2011р. та Правил благоустрою міста Трускавця, затверджених рішенням Трускавецької міської ради від 30.01.2014р. №634.

            Розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Трускавця здійснюється відповідно до Переліку розміщення пересувних тимчасових споруд в м. Трускавці.

            Право на розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Трускавця виборюється на конкурсних умовах (електронних торгах).

 

 

  1. Поняття, що використовуються в даному Порядку

         Адміністратор – юридична особа, що володіє центральною базою даних електронної торгової системи Prozorro.Продажі та забезпечує функціонування електронної торгової системи Prozorro.Продажі.

            Гарантійний внесок – спосіб забезпечення виконання учасником зобов’язань щодо

участі у електронному аукціоні, що підлягає внесенню ним коштів на рахунок оператора електронного майданчика у відсотках до стартової ціни відповідно до чинного Регламенту роботи ЕТС .

Дисконт – крок аукціону для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

          Електронна торгова система (ЕТС) – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і документами в електронному вигляді, необхідних для проведення публічних торгів.

Електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до центральної бази даних та забезпечує Замовнику та заявникам (учасникам) можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі.

Електронні торги (аукціон) – спосіб проведення конкурсу на право розміщення пересувних тимчасових споруд через передачу в оренду окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності.

         Замовник – виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

          Конструктивні елементи благоустрою:

  • асфальтовані, бруковані елементи вулично-дорожньої мережі;
  • газони.  

Крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції.

            Лот – пропозиція, в якій вказані умови конкурсу (аукціону) на укладення договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на право розміщення пересувної тимчасової споруди на території міста Трускавця, що виставляється на електронні торги.

Оголошення щодо проведення конкурсу на право розміщення пересувної тимчасової споруди на території міста Трускавця (оголошення) – відомості та інформація, що містять дані про дату та умови конкурсу, що публікуються у ЕТС та на веб-сайті Трускавецької міської ради.

           Оператор електронного майданчика – юридична особа, що має право на використання електронного майданчика, який підключено до ЕТС та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором.

            Оренда окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення пересувних тимчасових споруд (надалі оренда ОКЕБ) – платне користування елементом благоустрою, необхідним орендареві для здійснення підприємницької діяльності, яке засноване на строковому договорі.

           Пересувні тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності (надалі ПТС) – споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей (крім персоналу), у яких може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературні прилавки, лотки, візки, ємності, торговельні автомати, авторозвозки, автоцистерни, розноски, столики, а також пункти некапітальної забудови (кіоски, ларі, ларки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів).

            Перелік місць розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Трускавця (надалі Перелік місць) – текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ПТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою, Правил благоустрою міста Трускавця.

            Плата за участь в аукціоні (реєстраційний внесок) – грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію проведення електронного аукціону, яка сплачується переможцем електронних торгів додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот.

            Стартова ціна – розмір річної/сезонної плати за користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення ПТС, з якої розпочинається продаж лота на торгах.

Учасник конкурсу (електронного аукціону) – заявник, що подав через електронний майданчик заяву про участь в електронних торгах, сплатив гарантійний внесок та плату за подання заяви про участь в електронних торгах на рахунок оператора електронного майданчика, відповідає вимогам, встановленим Замовником та пройшов процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні.

Центральна база даних – сукупність технічних та програмних засобів, у складі бази даних та модулю електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення електронних торгів (ЦБД).

Цінова пропозиція – сума коштів за рік/сезон, сплата якої декларується учасником за результатами торгів.

  1.  Порядок проведення електронних торгів на право розміщення

пересувних тимчасових споруд у м. Трускавці 

2.1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення електронних торгів на право розміщення ПТС на території м. Трускавця.

2.2. Електронні торги на право розміщення ПТС на території м. Трускавця (далі – Конкурс) проводяться замовником з використанням ЕТС ProZorro.Продажі через оператора електронного майданчика на підставі відповідного договору.

2.3. У разі прийняття замовником рішення про продаж права на розміщення ПТС з використанням ЕТС, замовник укладає з оператором договір щодо організації проведення електронних аукціонів з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі.

2.4. Електронні торги проводяться в один етап з використанням відкритості пропонування розміру плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами електронних торгів, зобов’язаннями та пропозиціями учасника конкурсу (його уповноваженої особи).

2.5. Перелік місць розміщення ПТС для провадження підприємницької діяльності на території м. Трускавця затверджується виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.

2.6. Оцінка вартості орендованого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності на право розміщення ПТС визначається за наступною формулою:

                                                Вп = Вб х S, де

 

Вп – вартість орендованого окремого конструктивного елемента благоустрою

Вб – базова вартість 1 кв.м конструктивного елементу, яка визначається відповідно до нормативно-грошової оцінки земель міста Трускавця, чинної на поточний рік

S – площа орендованого конструктивного елемента для розміщення ПТС, визначається відповідно до затвердженого Переліку місць.

Річна орендна плата за окремий конструктивний елемент благоустрою для розміщення ПТС визначається за формулою:

Опл = Вп х Кзон, де

Опл – річна орендна плата

Вп – вартість орендованого окремого конструктивного елемента благоустрою

Кзон – зональний коефіцієнт відповідно до умовного зонального поділу м. Трускавця:

№ п/п

 

Найменування зони

 

Коефіцієнт

1.

Центральна частина міста

1,2

2.

Нагірна частина міста та спальні мікрорайони

1,0

2.7. Для розробки та затвердження документації торгів, визначення стартової ціни лотів, встановлення дати проведення торгів, розміру гарантійного внеску, кроку аукціону та інше розпорядженням Трускавецького міського голови створюється конкурсна комісія (далі – Комісія).

2.8. Комісія приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформлює їх у вигляді протоколів, які підписують усі члени Комісії.

 

 

  1. Умови та процедура проведення електронних торгів

 

3.1. Замовник не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення електронних торгів оприлюднює на веб-сайті Трускавецької міської ради та за 7 (сім) календарних днів – в ЕТС оголошення про намір продати право на розміщення пересувних тимчасових споруд, перелік місць розміщення ПТС, інформацію про замовника, з яким буде укладено договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення ПТС, далі – Договір оренди (додаток № 2), порядок оформлення участі в електронних торгах та документацію про проведення електронних торгів.

3.2. Оголошення електронних торгів має містити:

– інформацію про замовника електронних торгів;

– стартову ціну реалізації лотів у гривнях за рік /сезон;

– дату проведення електронних торгів (аукціонів);

– кінцевий термін прийняття заяв про участь у електронному аукціоні;

– термін, на який передбачається укласти договір на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою на умовах оренди для розміщення ПТС;

– інформацію про ПТС (назва, місцезнаходження, площа, функціональне призначення, тощо);

– крок електронних торгів, що визначається у відсотках до початкової ціни реалізації лоту (з арифметичним округленням) відповідно до чинного Регламенту роботи ЕТС;

– розмір гарантійного та реєстраційного внеску;

– зразок Договору оренди, який пропонуватиметься для укладення;

– перелік документів, які надаються учасниками;

– вимоги до учасника торгів та перелік документів на їх підтвердження. (Це може бути вимога про участь виключно ФОП або юридичної особи, вимоги по КВЕД, і т.п.)

Замовником можуть встановлюватись додаткові умови проведення електронних торгів.

3.3. Суб’єкти господарювання – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають намір взяти участь в електронних торгах для отримання права на розміщення ПТС,   подають заяви/закриту цінову пропозицію шляхом заповнення екранної форми в ЕТС та завантажують інші документи, передбачені цим Порядком.

3.4. До заяви додаються наступні документи, визначені замовником для участі у електронних торгах:

– витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– витяг з реєстру платників єдиного податку та довідку ДФС за місцем реєстрації суб’єкта щодо відсутності заборгованості перед бюджетом (на дату подання документів);

– інформація про вид ПТС (фотографічне зображення) та її функціональне призначення;

– інформація про банківські реквізити суб’єкта (розрахунковий рахунок, установа банку, МФО банку), посада та П. І. Б. керівника, телефон, електронна пошта.  

3.5. До моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь, учасники мають право анулювати або внести зміни до цінових пропозицій в особистому кабінеті. Вся історія змін зберігається в ЦБД. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.

3.6. Кінцевий термін прийняття заяв про участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою згідно чинного Регламенту.

3.7. Пропозиції учасників мають відповідати умовам електронних торгів, зазначеним в оголошенні про електронні торги та чинному законодавству України. У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, документації про проведення торгів, цього Порядку, а також у разі не подання усіх необхідних документів, пропозиції цього заявника не розглядаються.

3.8.  За подання заяви про участь в електронних торгах учасник сплачує на рахунок оператора електронного майданчика гарантійний внесок, в розмірі, визначеному у чинному Регламенті роботи ЕТС та плату за участь в електронних торгах (реєстраційний внесок) у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

3.9. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь в електронних торгах на право розміщення ПТС на території міста Трускавця не подано жодної заяви, ЕТС автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулись».

3.10. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь в електронних торгах на право розміщення ПТС на території міста Трускавця подано одну заяву, такий учасник може бути визнаний переможцем електронних торгів без кроку аукціону. З таким претендентом укладається Договір оренди у відповідності до п.3.2.

3.11. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь в електронних торгах на право розміщення ПТС на території міста Трускавця подано більше 1 (однієї) заяви, ЕТС автоматично активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

3.12. Електронні аукціони проходять в ЕТС та полягають в повторювальному процесі підвищення цін учасниками, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу.

Для проведення електронних аукціонів всі цінові пропозиції учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без зазначення найменувань учасників. Якщо учасники подали цінові пропозиції з однаковим значенням ціни, першим в електронному аукціоні підвищення ціни буде здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням цінової пропозиції.

Кожний раунд електронного аукціону стартує з найнижчої запропонованої серед учасників цінової пропозиції. Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова стартова ціна раунду за результатами попереднього раунду аукціону.

У кожному раунді учасники протягом трьох хвилин, кожен в порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі збігу цінових пропозицій – від пізніших до більш ранніх, мають право зробити крок аукціону.

Відсутність цінової пропозиції протягом трьох хвилин від учасника вважається такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника.    Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початковий (стартовий) розмір орендної плати не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити ціну своєї пропозиції не менш як на один крок від своєї попередньої ціни.

3.13. Якщо через відсутність заяв на участь в торгах електронні аукціони не відбуваються, тоді може відбутися аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій з автоматичним покроковим зниженням стартової ціни лота.

  1. Переможець електронних торгів

4.1. Протокол про результати електронних торгів формується та оприлюднюється в ЕТС автоматично в день завершення електронних торгів.

4.2. Переможцем електронних торгів вважається учасник, визначений п. 3.10 цього Порядку або той, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, за умови, що таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі його дискваліфікації, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, за умови, що таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а при однакових цінових пропозиціях – учасник, що подав її раніше, у випадку надання ним згоди на очікування.

4.3. Після завершення електронних торгів переможець зобов’язаний документально підтвердити свою відповідність вимогам замовника у разі, якщо такі вимоги ставилися.

4.4. Протягом терміну, передбаченого Регламентом, після завершення електронних торгів протокол про результати Конкурсу, підписаний переможцем та оператором електронних торгів, надсилається замовнику для підписання та публікації підписаного протоколу про результати електронних торгів в ЕТС.

Протокол електронного аукціону може бути підписаний за допомогою засобів кваліфікованих електронних підписів та печаток, за умови наявності такого підпису (печатки) у всіх його підписантів.

4.5. Переможець електронних торгів на підставі підписаного протоколу протягом терміну, передбаченого Регламентом, після завершення електронних торгів зобов`язаний:

– виготовити викопіювання з плану міста Трускавця довільного масштабу із зазначенням місця здійснення господарської діяльності, завірене управлінням містобудування, архітектури та землекористування ТМР;

– погодити умови дотримання пожежного нагляду у Трускавецькому відділенні ГУ ДСНС України у Львівській області;

– зареєструвати потужності в Держпродспоживслужбі (при умові реалізації продуктів харчування);

– укласти договір на прибирання території з обслуговуючим підприємством;

– подати управлінню розвитку міста Трускавецької міської ради витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, витяг з реєстру платників єдиного податку, довідку ДФС за місцем реєстрації суб’єкта щодо відсутності заборгованості перед бюджетом (на дату подання) та квитанцію про оплату вартості виграного лота;

– укласти Договір оренди.

Замовник зобов’язаний протягом терміну, передбаченого Регламентом, з дати проведення торгів опублікувати в ЕТС підписаний з переможцем Договір оренди, на підставі чого ЕТС автоматично присвоїть статус «Торги завершені».

4.6. У випадку невиконання переможцем п. 4.3., 4.4., 4.5. цього Порядку, замовник має право через особистий кабінет його дискваліфікувати, і ЕТС автоматично визнає переможцем учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, за умови надання ним згоди на очікування.

У випадку дискваліфікації переможця, його гарантійний внесок перераховується оператором на рахунок замовника.

4.7. У разі відмови або не укладення Договору оренди у встановлені терміни новим переможцем конкурсу, замовником може бути повторно оголошено електронні торги по визначенню переможця.

4.8. Особи, які відмовилися від укладення Договору оренди, як переможці, або не уклали Договір оренди у встановлені терміни, не допускаються до участі у повторних електронних торгах щодо визначення переможця на право розміщення ПТС.

4.9. Протягом 3 робочих днів після завершення електронних торгів, оператор електронного майданчика повертає сплачений учасникам гарантійний внесок, крім переможця торгів та учасника, з наступною по величині ціновою пропозицією за умови надання згоди на очікування.

4.10. Переможець сплачує оператору електронного майданчика, через який ним було подано свою цінову пропозицію, винагороду в розмірі, визначеному у чинному Регламенті роботи ЕТС. Винагорода утримується оператором електронного майданчика з гарантійного внеску, сплаченого переможцем. Залишок гарантійного внеску повертається переможцю протягом 3 робочих днів з дати присвоєння статусу «Торги завершені».

4.11. Переможцю аукціону забороняється передавати право на здійснення підприємницької діяльності у пересувній тимчасовій споруді третім особам.

  1. Основні вимоги до розміщення ПТС

        5.1. Розміщення ПТС здійснюється виключно переможцем електронних торгів на підставі протоколу електронних торгів, Переліку місць, Договору оренди та плати за результатами аукціону.

        5.2. Розміщення ПТС повинне відповідати наступним вимогам:

            5.2.1. ПТС повинні гармонійно вписуватися в навколишнє середовище, відповідати необхідним естетичним, санітарним вимогам та повинні бути виконані із застосуванням сучасних матеріалів;         

            5.2.2. Розміщення групою ПТС здійснюється в єдиному архітектурному виконанні з обов’язковим урахуванням протипожежних вимог щодо відстаней між ними.

5.2.3. Підключення ПТС до інженерних мереж повинне здійснюватися з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж.

5.2.4. Біля кожної ПТС власники повинні встановлювати урну для сміття. Власники несуть відповідальність за порушення Правил благоустрою міста Трускавця.

5.2.5. На доступному для огляду місці повинна бути розміщена інформація про суб’єкта господарювання, якому належить ПТС (копія витягу з ЄДРПОУ, копія свідоцтва платника податків).

5.2.6. Для розміщення ПТС по реалізації морозива суб’єкти господарювання повинні дотримуватись наступних вимог: холодильне обладнання та сонцезахисна парасоля має бути однотонного кольору з логотипом міста Трускавця, без будь-яких інших логотипів.

5.2.7. Суб’єкти підприємництва, які реалізують сувенірну продукцію, зобов’язані дотримуватись наступної вимоги: переважна більшість сувенірної продукції має містити трускавецьку тематику.

5.2.8. Суб’єкти підприємництва, які надають послуги прокату велосипедів, гіроскутерів, веломобілів, електротранспорту, тощо зобов’язані забезпечити користувачів їхніх послуг засобами індивідуального захисту.

5.3. У разі, коли ПТС перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, тимчасово змінюється її розташування. На підставі даних інспекції благоустрою Трускавецької міської ради та УЖКГіБ, управління розвитку міста ТМР повідомляє власника ПТС про необхідність її тимчасового перенесення в інше місце.

Перенесення ПТС (у т.ч. повернення на попереднє місце) здійснюється за рахунок власника ПТС у погоджені терміни після закінчення таких робіт. Місце нового розміщення ПТС власник узгоджує з управлінням містобудування, архітектури та землекористування ТМР з виготовленням викопіювання та укладанням договору.

5.4. Перенесення ПТС на нове місце можливе також у разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні, будівельних нормах, будівництві нових чи зміні розташування існуючих будівель, споруд, інженерних мереж. Нове місце для розміщення ПТС письмово пропонується власнику тимчасової споруди управлінням містобудування, архітектури та землекористування ТМР з подальшим уточненням Переліку місць.

У разі незгоди власника (орендаря) ПТС із запропонованим йому новим місцем для розміщення, тимчасова споруда підлягає демонтажу. Ця вимога обов’язково зазначається у відповідному Договорі оренди.

5.5. Забороняється зміна функціонального використання ПТС, а також зміна спеціалізації під час здійснення діяльності.

5.6. Контроль за відповідністю місця розташування ПТС Переліку місць та дотриманням Правил благоустрою міста Трускавця у відповідності до наданих повноважень здійснюють працівники інспекції благоустрою міста, управління розвитку міста, управління містобудування, архітектури та землекористування ТМР.

  1. Прикінцеві положення

 

6.1. За порушення вимог законів України “Про захист прав споживачів”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про безпечність та якість харчових продуктів”, “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, “Про благоустрій населених пунктів”, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 липня 1996 року за № 372/1397, Порядку надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку, затвердженого Наказом Укрсоюзсервісу № 46 від 16.12.1999 року, Кодексу законів про працю України, Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, а також цього Порядку суб’єкти господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  • Всі інші питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно чинного законодавства.

Секретар Трускавецької міської ради                                            Н. Пономаренко

Перейти до вмісту