Додаток 1

             до розпорядження міського голови

               № 407 – р від 22 жовтня 2019р.

Форма № 1 Прийняття регуляторних актів у 2019 році

Назва структурного підрозділу

Розробник регуляторного акту

Назва та реквізити прийнятих регуляторних актів

Реквізити реєстрації в органах юстиції

Дата набрання чинності

1

2

Форма № 2 Відстеження результативності

Назва структурного підрозділу

Розробник регуляторного акту

Назва та реквізити регуляторних актів, щодо яких проведені заходи з відстеження результативності

Висновок за результатом проведення заходів з відстеження результативності

1

2

 

Форма № 3 Перегляд регуляторних актів

Назва структурного підрозділу

Розробник регуляторного акту

Назва регуляторного акту, щодо якого проводився перегляд на відповідність принципам державної регуляторної політики

Підстава проведення перегляду

(*визначається відповідно до статті 11 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»)

Висновок щодо відповідності регуляторного акту принципам державної регуляторної політики:– відповідає;- потребує внесення змін;- потребує скасування

Дії регуляторного органу щодо приведення у відповідність з принципами державної регуляторної політики

1

2

Форма № 4 Скасування регуляторних актів

Назва структурного підрозділу

Розробник регуляторного акту

Назва та реквізити скасованих регуляторних актів

Реквізити реєстрації в органах юстиції

Підстава скасування

1

2

Керуюча справами                                                            О. Петранич

Перейти до вмісту