Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Трускавецької міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Трускавець у новій редакції»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Трускавецької міської ради

«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Трускавець у новій редакції»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Трускавецької міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Трускавець у новій редакції» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

На території міста Трускавець розміщення зовнішньої реклами та визначення порядку надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 158 від 21.04.2011 року.

Відповідно до Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів, що приводить до необхідності приведення Правил у відповідність чинному законодавству України. Оскільки, неврегульованість питання призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу чинних Правил про зовнішню рекламу, обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття нових Правил розміщення зовнішньої реклами об’єктів, які будуть базовим документом та створять сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери у місті.

 1. Визначення цілей державного регулювання:

–  приведення рішень виконавчого комітету Трускавецької міської ради у відповідність із Законом України “Про рекламу” від 03.06.96. р. № 270/96-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” із змінами;

– встановлення чіткого розміру платежів за використання місць, що належать до комунальної власності, для розміщення спеціальних
конструкцій;

– створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у місті Трускавець;

– створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку
у місті Трускавець;

–  врегулювання питань, пов’язаних з:

а) організацію взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами, оператором  та виконавчим комітетом міської ради;

б)  встановлення порядку та умов надання, внесення змін, погодження та
скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

в)  встановлення  архітектурних, містобудівних та інших вимог щодо
розміщення спеціальних конструкцій у місті Трускавець;

г)  створення системи контролю за дотриманням порядку розміщення
зовнішньої реклами;

д)  визначення підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у
користування місць розташування спеціальних конструкцій, які
перебувають у комунальній власності;

є) визначення порядку надання місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, відповідно до розроблених схем.

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
 2. Існуюча ситуація, тобто залишення все без змін та відмова від впровадження запропонованого регулювання,  суперечить чинному законодавству.
 3. Впровадити регулювання, що аналізується, – проект регуляторного акту  (рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження  Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Трускавець у новій редакції»). Прийняття запланованого регуляторного акту саме виконавчим комітетом міської ради буде відповідати вимогам Закону України «Про рекламу» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та надасть змогу суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді міста – більш ефективно використовувати територію міста.
 1. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Трускавець у новій редакції.

          Основні напрями реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин у місті Трускавець спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення у місті механізму отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Реалізація запропонованого регулювання   здійснюється  шляхом впровадження наступних заходів:

 • вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
 • забезпечення  раціонально – ефективного використання комунального фонду міста. 

 

 1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей передбачених у розділі 2 цього Аналізу є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міста Трускавець.

Реалізація регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

 1. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу регуляторного акта  

Вигоди      

Витрати

Органи місцевого самоврядування

– збільшення надходжень до міського бюджету;

– створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Трускавецької міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.;

– стимулювання  розвитку суб’єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготуванням регуляторного акту)

Підприємці         

– Забезпечення можливості отримати дозволу для розміщення  об’єктів зовнішньої реклами.

– Сприяння розвитку рекламного бізнесу.

Плата за користування місцем розташування спеціальної конструкції (у випадку її розташування на об’єктах комунальної власності)

Територіальна громада міста

– додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток міста;

– розширення доступу до рекламної інформації

Відсутні

 1. Строки дії регуляторного акту:

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений. У разі внесення змін до  законодавчих чи нормативних актів з цього питання,  необхідно буде вносити зміни до Правил.

 1. Показники результативності регуляторного акту:
 2. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.
 3. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
 4. Кількість приписів щодо порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавець.
 5. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності під розміщення зовнішньої реклами.
 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня прийняття цього регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.

                         Начальник Управління розвитку міста                                                                                                                                       Н.І.Скибак