УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

ПРОЕКТ     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від ___ ____________20____ р.                                                                      № ________

 

Про затвердження

Правил розміщення зовнішньої

реклами у м. Трускавець

у новій  редакції

                

          Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про рекламу», «Про охорону культурної спадщини», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, що затверджені  Постановою КМУ № 2067 від 29.12.2003р., Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги», з метою впорядкування зовнішньої реклами у м. Трускавець, виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити у новій редакції « Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці

      ( Додаток № 1).

  1. Затвердити схеми розміщення рекламних засобів у м. Трускавець

      ( Додаток № 2).

  1. Вважати такими, що втратили чинність: рішення виконавчого комітету № 158 від 21.04.2011р. « Про затвердження Правил розміщення МАФ – зовнішньої реклами в м. Трускавець», рішення виконавчого комітету № 85 від 22.03.2011р. « Про затвердження Концепції розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці в новій редакції», рішення № 245 від 25.08.2011р. « Про внесення змін у рішення виконавчого комітету № 85 від 22.03.2011р. « Про затвердження Концепції розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавці в новій редакції», рішення виконавчого комітету № 284 від 29.09.2011р. «Про затвердження додатку № 1 до Правил розміщення МАФ-зовнішньої реклами в м.Трускавець».
  2. Управлінню розвитку міста спільно з КП « Трускавецький інформаційно-курортний центр»  привести у відповідність до « Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Трускавець», видати нові дозволи та укласти договори на розміщення зовнішньої реклами.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови (О.Ткаченка)

         

                                              Міський голова                                                                                                            А.Кульчинський       

        Додаток № 1 

                          

Перейти до вмісту