Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі


Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пп.1 пункту 4постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))


1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ культури Трускавецької міської ради; 82200, Львівська область, м. Трускавець, вул. Бориславська, 1; код за ЄДРПОУ — 02229209; категорія замовника — Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

 
2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія, код 09310000-5 – Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

3.       Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-01-02-001844-a

 
4.       Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Постачання електричної енергії споживачу регулюється чинним законодавством України:Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310; Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;Законом України від 13.04.2017 № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії»; Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312; Постановою НКРЕКП       від 14.03.2018 № 307 “Про затвердження           Правил ринку”; Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 “Про затвердження Ліцензійних умов   провадження господарської діяльності            з          постачання   електричної  енергії споживачу”»; іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

Термін постачання — з 01.02.2024 по 31.12.2024 р.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання бюджетними установами та орендарями у відповідному періоді попереднього календарного року і збільшення потужності установ у наступному році, становить – 275300 кВт*год на 11 місяців 2024 р.

Пунктом 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ визначено, що якість електропостачання — це перелік визначених Регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN  50160:2014. Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT).

 
5.       Обгрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення складає 1 726 131,00 грн. з ПДВ  відповідно до бюджетних запитів  на 2024 рік та прогнозованого розміру використання електричної енергії орендарями.


6.       Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 726 131,00 грн.,  в тому числі бюджетні кошти  – 1 252 746,00 грн., відшкодування коштів орендарів – 473 385,00 грн.

 
7.       Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:


Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом очікуваного споживання  електричної енергії   за грудень попереднього  року з врахуванням встановлення протягом поточного року нового електричного обладнання та потреби орендарів. Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товару відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

 Метод, застосований для розрахунку відповідно до Методики: визначення очікуваної вартості, як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару/послуг, що розраховується за такою формулою:

ОВмрц = Цод * V,

де:ОВмрцочікувана вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін;
Цодочікувана ціна за одиницю товару/послуги;
V     Цдн   Му ППее   1,2кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується. Цод визначається за формулою: Цод= (Цдн+Му+ ППее)*1,2 показник купівлі/продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» за попередній місяць, який публікується на сайті Оператору ринку; – маржа учасника, яка складає 10% від закупівельної ціни на ринку; – Тариф на послуги з передачі електричної енергії, затверджений НКРЕКП (Тосп); –  податок на додану вартість (20%)

Основними джерелами інформації для визначення вартості 1 кВт*год було використано:  інтернет ресурси, в т.ч. сайт Оператору ринку, систему Prozorro, сайти постачальників електричної енергії. До ціни електричної енергії включена вартість електричної енергії, закупованої електропостачальником на оптовому ринку електричної енергії (внутрішньодобовому ринку або ринку електричної енергії на добу наперед), послуги з передачі електричної енергії, маржа електропостачальника та всі визначені законодавством податки та збори.

 Очікувана вартість – 1726131,00=275300*6,27

де кількість товару на 11 місяців 2024 року складає – 275300 кВт*год;

    ціна за 1 кВт*год складає 6,27грн.=(4,26958+4,26958*10%+0,52857)*1,2

8. Процедура закупівлі доступна за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-01-02-001844-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик та очікуваної вартості предмета закупівлі

Замовник: Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради

Предмет закупівлі: «Послуги з поточного ремонту проїзду до кладовища по вул.Стебницька в м. Трускавець 

«ДК 021:2015:45230000-8:Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»

UA-2023-10-18-003890-a

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до «Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» (Наказ Держжитлокомунгоспу» від 23.09.2003 № 154 зі змінами), з дотриманням «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012р. №54.

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі міститься у технічному завданні тендерної документації.

Якість, технологія та організація надання послуг має відповідати нормам діючихнормативно-правових актів.

Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам: ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів, ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій території. Види ремонтів та перелік робіт та іншим нормативним документам, кошторисній документації відповідно до технічних вимог.    

Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з  огляду на перелік та  обсяг послуг, що плануються  до закупівлі та визначені в Додатку 3 до тендерної документації, відповідно  до Настанови з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затвердженою наказом Мінрегіонбуду № 281 від 01.11.2021та ринкових цін на аналогічні послуги.

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних призначень та на підставі кошторисного розрахунку вартості робіт сертифікованим кошторисником  у програмі АВК, відповідно до дефектного актута становить 1342842,00 грн. з ПДВ.

Перейти до вмісту