Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

294-р. Від 30.09.2020року”Про відрядження збірної команди м. Трускавця на обласні змагання серед інвалідів у м. Львів

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 30.09.2020 р.                                        № 294-р

 

Про відрядження збірної команди

м. Трускавця на обласні змагання

серед інвалідів у м. Львів

 

           На виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Трускавці на 2021-2024 роки та враховуючи положення Львівського регіонального центру «Інваспорт», керуючись пп. 20 п. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту ( п. Р. Коваль ) відрядити збірну команду міста спортсменів-інвалідів у складі 4 чоловік та одного представника команди (додаток № 1) 03-04 жовтня 2020 р. у м. Львів для участі в обласній Спартакіаді інвалідів.
  1. Затвердити розрахунок витрат на відрядження збірної команди міста спортсменів- інвалідів у м.Львів згідно з додатком № 2.

3.Фінансовому управлінню міської ради ( п. М. Федоричак ) виділити кошти на відрядження збірної команди міста спортсменів-інвалідів, згідно з розрахунком витрат (додаток № 2), за рахунок коштів, передбачених на проведення спортивних заходів відділом у справах сім’ї, молоді та спорту.

4.Головному бухгалтеру міської ради (п. Х. Федина) забезпечити бухгалтерський облік та звітність про цільове використання коштів.

5.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                           А. Кульчинський

                                                                                             ДОДАТОК №1

                                                                             до розпорядження міського голови

                                                                            № 294-р               від 30.09.2020 р.

С К Л А Д

збірної команди м. Трускавця спортсменів-інвалідів

для участі в обласній Спартакіаді інвалідів

у м.Львів 03-04.10.2020 р.

 

 

 

  1. Петранівський Василь
  2. Мадяк Тарас
  3. Циган Марія
  4. 4. Бурмус Галина
  5. Мотика Мирослава – представник команди

       Керуючий справами                                           О.Петранич

                                                                                            ДОДАТОК №2

                                                                             до розпорядження міського голови

                                                                             № 294-р     від 30.09.2020 р.

Р О З Р А Х У Н О К

витрат на відрядження збірної команди м. Трускавця

спортсменів-інвалідів для участі в обласній Спартакіаді інвалідів

у м. Львів 03-04.10.2020 р.

 

  1. Проїзд: Трускавець – Львів – Трускавець

                                         3 200 грн. 00 коп.

Разом : 3 200 (Три тисячі двісті) гривень 00 коп.

            

       Керуючий справами                                       О.Петранич