Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

292-р. Від 30.09.2020 року “Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

   від   30.09.2020 р.          № 292 -р

 

Про надання одноразової грошової допомоги соціально-незахищеним громадянам міста

        Розглянувши заяви соціально-незахищених громадян міста про надання одноразової грошової допомоги та відповідно до висновків комісії з надання грошової допомоги та соціально незахищеним громадянам міста ( протокол № 9 від 29.09.20р.), керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 1. Надати одноразову грошову допомогу:
  • в розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень:
 • Іваник Зеновія Юрівна                     
 • Костик Ігор Васильович                     
 • Лехкар Марія Михайлівна                    
 • Чапля Лілія Володимирівна                     
  • в розмірі 700,00 (сімсот) гривень:
 • Радищак Наталія Тарасівна                     
  • в розмірі 400,00 (чотириста) гривень:
 • Хайнацька Марія Іллівна                    
 • Галик Катерина Костянтинівна       
 • Ковалишин Алла Федорівна                   
 • Білинська Леся Василівна                     
 • Рибінцев Сергій Петрович                     
 • Рибінцева Наталія Олександрівна        
 • Булатова Роксолана Сергіївна        
 • Ковальчук Іванна Борисівна                   
 • Ковальчук Борис Петрович                   
 • Ковальчук Марія Іванівна                     
 • Соценко Оксана Володимирівна       
 • СоценкоАнатолій Іванович                    
 • СоценкоВолодимир Анатолійович       
 • Євсікова Ірина Анатоліївна                   
 • Варивода Станіслав Степанович        

   1.4. в розмірі 350,00 (триста п’ятдесят) гривень:

 • Савчин Анна Данилівна                     
 • Станович Розалія Олексіївна                   
 • Метіль Емілія Миколаївна                    
  • в розмірі 300,00 (триста) гривень:
 • Сучков Юрій Олексійович                    
 • Гулькович Валентина Миколаївна      

 

 

 1.  Начальнику фінансового управління     (п. М.Федоричак)   перерахувати

12492,02 грн. (дванадцять тисяч чотириста дев’яносто дві грн. 02 коп.) в т.ч. поштові видатки – 142,02 грн. управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) для виплати допомоги за рахунок коштів передбачених міським бюджетом на соціальний захист по коду 0813242.

 1. Управлінню праці та соціального захисту населення (п. В. Ільницька) перерахувати 12492,02 грн. (дванадцять тисяч чотириста дев’яносто дві грн. 02 коп.) в т.ч. поштові видатки – 142,02 грн. центру поштового зв’язку №3 (п. О. Лужецька) та подати списки одержувачів для забезпечення виплати допомоги.
 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської    ради

Н. Пономаренко.

                         

                  

 

 

                          Міський голова                                                А. Кульчинський