Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

№6-р Від 10 січня 2022 р. “Про затвердження Порядку організації планування та проведення закупівель”

clip_image002.jpg

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 10 січня 2022 р.                        № 6-р

 

Про затвердження Порядку

організації планування

та проведення закупівель

 

З метою впорядкування процесу взаємодії між структурними підрозділами Виконавчого комітету Трускавецької міської ради, що зацікавлені або задіяні у процесі планування та проведення закупівель:

 1. Затвердити Порядок організації планування та здійснення закупівель, згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, згідно додатку.
 2. Вважати таким, що втратило чинність Розпорядження міського голови від 25 травня 2020 р. № 175-р «Про визначення відповідальних замовників та відповідальних осіб».
 3. Начальнику відділу організаційного забезпечення діяльності виконкому ознайомити працівників, визначених цим розпорядженням Ініціаторами закупівель, з даним розпорядженням під особистий підпис.
 4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                   Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

 

З розпорядженням ознайомлені:

__________________Х.Федина                             _________________О.Плахтій

__________________Н.Скибак                              _________________Ю.Солян

__________________Р.Коваль                               _________________Т.Копко

__________________Л.Дребот                              _________________І.Ратушний

__________________А.Сегер                                _________________В.Пуровець

__________________М.Мазурик                           _________________М.Флюнт

__________________В.Ірод                                               _________________Т.Сухроменда

__________________П.Пасічник                          ________________Г.Дорошенко

_________________Л.Боднар                                ________________З.Скибак

     Додаток

                                                                                         до розпорядження № 6-р

                                                                                           від 10 січня 2022 року

Порядок організації планування та проведення закупівель

 1. Загальні положення

1.1. Порядок організації планування та проведення закупівель Виконавчого комітету Трускавецької міської ради (далі — Порядок) визначає механізм внесення закупівель до річного плану закупівель та змін до нього Виконавчого комітету Трускавецької міської ради (далі — План), ініціювання заявок на закупівлі та взаємодії між зацікавленими й задіяними у процесі закупівель структурними підрозділами Виконавчого комітету Трускавецької міської ради (далі — Замовник).

1.2. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон), Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708 (далі — Порядок № 708), наказу Міністерства економіки України від 8 червня 2021 р. № 40 «Про затвердження примірного положення про уповноважену особу».

1.3. У цьому Порядку поняття та терміни вжиті у такому значенні:

1) ініціатор закупівлі (далі — Ініціатор) — структурний підрозділ Замовника, що зацікавлений у закупівлі;

2) заявка на внесення закупівлі до Плану — документ, що може бути оформлений за примірною формою (згідно із додатком 1 цього Порядку) і має містити інформацію, передбачену частиною 2 статті 4 Закону. Заявку на внесення закупівлі до річного плану Ініціатор погоджує із головним бухгалтером (щодо наявності коштів і можливості проведення закупівлі та контролю видатків по видах закупівель та КЕКВ), та передає її уповноваженій особі (далі – УО). Її уповноваженій особі подає Ініціатор;

3) заявка на закупівлю — документ, що може бути оформлений за примірною формою і має містити інформацію, визначену цим Порядком. Її уповноваженій особі подає Ініціатор.

Інші терміни вжиті у значенні, наведеному в Законі та постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» від 24.02.2016 № 166.

 1. Порядок планування закупівель

2.1. Щороку Ініціатори протягом 20 (двадцяти) днів від дати затвердження паспорта бюджетної програми та/або фінансового плану Замовника на наступний рік подають заявки на внесення закупівель до Плану, що містять інформацію про всі закупівлі, заплановані у відповідному році. Заявки подають УО, що відповідає за планування закупівель Замовника.

        Ініціатори до 15 січня подають УО узагальнену заявку на внесення закупівель до Плану, яка містить інформацію про всі закупівлі, заплановані у відповідному році для формування зведеного плану закупівель та визначення видів закупівель на рік (не для публікації).

2.2. У разі потреби внести зміни до Плану протягом року Ініціатор подає відповідну заявку (для публікації в ЕСЗ). У ній він має зазначити, яку саме дію необхідно виконати (додати, видалити або відредагувати план закупівель).

2.3. Вносити зміни до вже запланованої закупівлі доцільно лише до оголошення процедури закупівлі.

2.4. Ініціатор має право звернутися до УО з питаннями щодо вибору процедури закупівлі, кодів та назв відповідних класифікаторів предмета закупівлі.

2.5. Структурні підрозділи, що відповідають за формування і контроль виконання паспорта бюджетної програми та/або фінансового плану Замовника, можуть бути залученими до перевірки бюджету за поданими заявкам на внесення закупівель до Плану.

2.6. УО розглядає заявки, подані їй на розгляд, перевіряє їх на відповідність Порядку № 708 та вимогам цього Порядку. УО приймає рішення про внесення змін до Плану, як правило, кожного понеділка, і протягом 5 (п’яти) днів забезпечує оприлюднення відповідного рішення на вебпорталі Уповноваженого органу.

2.7. Відповідальність за повноту та достовірність інформації, наданої в заявці про внесення закупівлі до Плану, покладена на особу, яка підписала заявку від структурного підрозділу Ініціатора.

2.8. Заборонено проводити закупівлі на будь-яку суму до/без внесення відповідної закупівлі до Плану.

 1. Взаємодія між структурними підрозділами під час ініціювання процедури закупівель

3.1. Ініціатори готують заявку на проведення закупівлі товарів, робіт чи послуг (далі — Заявка на проведення закупівлі) відповідно до паспорта бюджетної програми та/або фінансового плану і плану закупівель. У ній вони обов’язково надають інформацію, наведену в додатку 2 до цього Порядку.

Порядок визначення предмета закупівлі регламентується  Наказом Мінекономрозвитку № 708 від 15.04.2020 р.

Очікувану вартість розраховують керуючись Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, та на основі трьох пропозицій потенційних постачальників (у т. ч. інформації щодо вартості предмета закупівлі, розміщеної в публічних джерелах).

Під час закупівлі послуг із поточного ремонту та робіт очікувану вартість вираховують на підставі дефектного акта, проєктно-кошторисної документації або іншого документа, що містить розрахунок вартості;

– технічні вимоги до предмета закупівлі (технічна специфікація), вимоги до кваліфікації учасників (за потреби) та спосіб їх документального підтвердження;

– перелік документів, які повинен надати переможець закупівлі (за потреби);

– проєкт договору, погоджений у порядку, визначеному розпорядчими документами Замовника.

Під час проведення переговорної процедури закупівлі до Заявки на проведення закупівлі додають обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з огляду на підстави застосування цієї процедури закупівлі, визначені частиною 2 статті 40 Закону.

3.2. Документи на проведення закупівлі підписує керівник підрозділу, який ініціює проведення закупівлі або інша особа, що ініціює закупівлю. Додатково їх можуть погоджувати з іншими зацікавленими структурними підрозділами та керівником Замовника.

Посадові особи підрозділу, який ініціює проведення закупівлі, несуть персональну відповідальність за повноту та достовірність інформації, наданої в документах, визначених пунктом 3.1 цього Порядку.

3.3. Заявки на проведення закупівлі підписує керівник підрозділу, який ініціює проведення закупівлі. Додатково їх можуть погоджувати з іншими зацікавленими структурними підрозділами та керівником Замовника.

3.4. Строк розгляду заявки про закупівлю кожним зацікавленим структурним підрозділом не повинен перевищувати 3 (трьох) робочих днів, якщо триваліший строк не визначений зацікавленим структурним підрозділом за обґрунтованих обставин. За наявності обґрунтованих вимог та зауважень до заявки на закупівлю або додатків до неї від зацікавлених структурних підрозділів Ініціатор вносить відповідні зміни. Зацікавлені структурні підрозділи надають такі вимоги Ініціатору в письмовій формі.

3.5. Умови тендерної пропозиції не повинні відрізнятися від проєкту договору чи суперечити йому, за винятком умов, що будуть визначені та включені до такого договору за результатами проведення процедур закупівлі.

3.6. УО розглядає заявку на проведення закупівлі і за умови її відповідності цьому Порядку та Закону готує документи, необхідні для проведення процедури закупівлі.

3.7. Роз’яснення щодо тендерної документації учасникам торгів надає УО за участю Ініціатора (пояснення в письмовій формі надіє Ініціатор закупівлі, якщо питання стосується предмету закупівлі, очікуваної вартості, технічної специфікації, проекту договору, інформації про спосіб підтвердження Учасниками відповідності кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону) і з урахуванням вимог законодавства України.

3.8. УО під час розгляду тендерних пропозицій має право залучати представників Ініціатора й отримувати від них письмові висновки з окремих питань відповідності пропозицій умовам тендерної документації.

3.9. Відповідальні особи Ініціатора або інший структурний підрозділ Замовника, що відповідає за укладення договору за результатами закупівлі, протягом 1 (одного) дня з дня укладення договору про закупівлю надають УО його копію.

3.10. У разі якщо до договору закупівлі внесені зміни, відповідальні особи Ініціатора або інший структурний підрозділ Замовника, що відповідає за супровід або виконання договору закупівлі, протягом 1 (одного) дня з дня внесення змін до договору про закупівлю у випадках, передбачених статтею 41 Закону, надають УО копію відповідної додаткової угоди.

3.11. Відповідальні особи Ініціатора або інший структурний підрозділ Замовника, що відповідає за супровід або виконання договору закупівлі, надають УО звіт про виконання договору протягом 2 (двох) календарних днів з моменту настання будь-якої із зазначених подій:

1) закінчення строку дії ініційованого договору (за умови завершених взаєморозрахунків);

2) виконання ініційованого договору (за умови завершених взаєморозрахунків та закінчення строку дії ініційованого договору);

3) розірвання ініційованого договору (за умови завершених взаєморозрахунків).

3.12. Відповідальні особи Ініціатора або інший структурний підрозділ Замовника, що відповідає за супровід або виконання договору закупівлі, несуть персональну відповідальність за повноту та достовірність інформації, наданої в документах, визначених пунктами 3.9–3.11 цього Порядку, та за несвоєчасність її надання, якщо це призвело до порушення строків, установлених Законом для публікації інформації на вебпорталі Уповноваженого органу.

3.13. УО або інша особа Замовника, визначена відповідальною за публікацію договору про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору, протягом строку, передбаченого ст.10 Закону оприлюднює в ЕСЗ документи, визначені пунктами 3.9-3.11 цього Порядку.

3.14 Ініціатор закупівлі протягом 5 робочих днів з дня оголошення процедури закупівлі оприлюднює на офіційному сайті Трускавецької міської ради обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості відповідно до постанови КМУ № 1266 від 16.12.2020 р. (відкритих торгів, переговорної процедури закупівлі)

3.15. Юридичний відділ забезпечує:

– якісну підготовку, відповідно до вимог Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, проєктів договорів, які підлягають оприлюдненню як проекти договорів;

– підготовку відповідно до вимог Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України і візування договорів, які після підписання міським головою, підлягають оприлюдненню в електронній системі закупівель/інформація про укладення яких оприлюднюється в електронній системі закупівель;

– доведення інформації про зміни в законодавстві України, щодо здійснення закупівель за рахунок коштів місцевого бюджету до відома відповідальних замовників та осіб.

 1. Оприлюднення УО звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

        4.1. Прямий договір (закупівля без використання електронної системи) укладається за результатом проведеного маркетингу ринку Ініціатором закупівлі, шляхом порівняння цінових пропозицій не менше двох потенційних учасників.

Рішення щодо укладання таких прямих договорів приймає міський голова.

4.2. При укладенні договору без застосування електронної системи закупівель відповідальні особи Ініціатора, що відповідають за супровід або виконання договору закупівлі подають УО укладений договір та Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, не пізніше наступного робочого дня, за днем укладення договору, для оприлюднення УО Звіту в ЕСЗ.

Якщо договір укладається з підстав, передбачених частиною 7 ст.3 Закону України «Про публічні закупівлі», Ініціатор надає обгрунтування укладення такого договору та необхідні підтверджуючі документи (оригінали чи копії документів, які підтверджують ті чи інші обставини: нагальну потребу в закупівлі, ризик експлуатаційної несумісності в разі зміни постачальника, розірвання договору про закупівлю тощо).

        4.3. Відповідальні особи Ініціатора, що відповідають за супровід або виконання договору, укладеного без використання ЕСЗ, несуть відповідальність за несвоєчасність подання документу на оприлюднення або неподання документу для оприлюднення.

 1. Визначити Ініціаторами закупівель для попередньої підготовки та проведення закупівель:

1) начальник відділу бухгалтерського обліку – за закупівлю товарів, робіт та послуг паливно-мастильних матеріалів, енергії електричної, водопостачання та водовідведення, вивезення ТПВ, послуг зв’язку;

2) начальник управління розвитку курорту – за закупівлю товарів, робіт та послуг управління розвитку курорту;

3) начальник відділу у справах молоді і спорту – за закупівлю товарів, робіт та послуг відділу з питань молоді і спорту;

4) начальник служби у справах дітей – за закупівлю товарів, робіт та послуг СуСД;

5) начальник відділу комп’ютерного забезпечення та технічного захисту інформації – за закупівлю товарів, робіт та послуг комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, їх обслуговування та ремонту, програмного забезпечення, яке забезпечує автоматизацію процесу діяльності виконавчого комітету, послуг обслуговування програмного забезпечення, телекомунікаційних послуг, послуг з обслуговування веб-сайту, доступу до мережі Інтернет та ін.;

6) начальник управління містобудування, архітектури та землекористування – за закупівлю товарів, робіт та послуг управління містобудування, архітектури та землекористування;

7) начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи – за закупівлю товарів, робіт та послуг відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи;

8) зав.господарської служби – за закупівлю господарської частини матеріально-технічних засобів, товарів господарського призначення, бланкової та канцелярської продукції, періодичних видань;

9) водії МВК – за закупівлю запчастин та ремонт транспорту виконавчого комітету Трускавецької міської ради.

10) старости сіл Трускавецької ОТГ – за закупівлю товарів, робіт та послуг необхідних для функціонування старостинських округів.

11) начальник інформаційної політики та зв’язків з громадськістю – за закупівлю товарів, робіт та послуг відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю.

12) директор ЦНАП – за закупівлю товарів, робіт та послуг ЦНАПу.

Ініціаторами для попередньої підготовки та проведення закупівель може бути будь-яка інша посадова особа, в інтересах якої буде здійснюватися закупівля.

 

 1. Інші положення.

6.1. У всьому іншому, що не передбачено даним Порядком, УО, відповідальні особи Ініціатора закупівлі, керуються положеннями Закону України «Про публічні закупівлі», наказів МЕРТ щодо закупівель, Інструкції №273.

Додаток1 до Порядку

Уповноваженій особі

Виконавчого комітету Трускавецької міської ради

Форма заявки до річного плану закупівель

для забезпечення діяльності __________________

прошу внести зміни до річного плану закупівель на 2022 рік

№ з/п

Конкретна назва предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн з/без ПДВ

Назва джерела фінансування

Опис джерела фінансування (кошторисні призначення, додаткові кошти, економія коштів)

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення закупівлі

Код ДК 021:2015

КЕКВ (для бюджетних коштів)

Примітка*

* У Примітці ініціатор закупівлі вказує інформацію, що може мати вплив на визначення виду закупівлі. Наприклад, посилання на норму Закону № 922 щодо можливості проведення переговорної процедури.

_________________                                     __________________________

(ініціатор закупівлі)                                     (підпис, прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер                                               __________________________

                                              (підпис, прізвище та ініціали)

 

 

Додаток 2 до Порядку

Уповноваженій особі

Виконавчого комітету Трускавецької міської ради

___________________

(прізвище, ініціали)

Заявка на проведення закупівлі товарів/робіт/послуг

Прошу провести згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» торги/закупівлю:

___________________________________________________________________________

(найменування предмета закупівлі відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708)

Основні відомості про закупівлю

 1. Інформація про предмет закупівлі

Предмет закупівлі: __________________________________________________________

Код державного класифікатора (за наявності): ___________________________________

Кількість найменувань (для товарів) відповідно до технічної специфікації: ___________

Місце і строк постачання товару або надання послуг/робіт: ________________________

 1. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: __________________________ грн, з урахуванням ПДВ/без урахування ПДВ
 2. Джерело фінансування: _____________________________________________________
 3. Умови оплати: ___________________________________
 4. Крок аукціону __________________________
 5. Вид закупівлі: _____________________________________________________________
 6. Відповідальний за надання роз’яснень щодо тендерної документації/документації:________________

(посада, прізвище, ініціали, контактні телефони, електронна адреса)

 1. Очікувана дата початку проведення закупівлі: __________________________
 2. Додатки: технічна специфікація, вимоги до кваліфікації учасників (у разі потреби) та спосіб їх документального підтвердження; перелік документів, які повинен надати переможець закупівлі (у разі потреби), проєкт договору, завізований головним бухгалтером та юридичним відділом, обґрунтування проведення переговорної процедури (у разі проведення переговорної процедури) тощо.
 3. Забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції: не вимагається/вимагається (розмір від 0,5% до 3% очікуваної вартості).
 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається/вимагається (розмір до 5% від суми договору, вид та умови надання).
 5. Посада, прізвище, ініціали та підпис керівника підрозділу — ініціатора проведення закупівлі: ___________________________________________________________________
 6. Погоджено*:________________________________

Ініціатор закупівлі          Підпис                        Ініціали, прізвище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* У разі залучення до процесу погодження інших зацікавлених структурних підрозділів або керівника замовника.

Перейти до вмісту