Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

Розпорядження міського голови № 377-р. Від 27.07.2016 року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від  27 липня 2016 року № 377-р

Про організацію роботи щодо

формування та затвердження

бюджету м.Трускавця на 2017 рік

Відповідно до вимог статей 75 та 77 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення економічно обґрунтованого формування та затвердження проекту бюджету міста Трускавця на 2017 рік у визначені вказаним кодексом терміни:

 1. Затвердити заходи із забезпечення формування та затвердження бюджету міста Трускавця на 2017 рік (надалі – заходи), що додаються.

 1. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) забезпечити координацію роботи всіх учасників бюджетного процесу та, у разі необхідності, здійснювати додаткові бюджетні процедури.

 1. Керівникам галузевих управлінь і відділів виконавчого комітету міської ради в межах наданих повноважень забезпечити виконання затверджених заходів у визначені терміни.

 1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

Міський  голова                                                                           А.Кульчинський

                                                                                                                  

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

                                                        від  27липня 2016377

Заходи

із забезпечення формування та затвердження бюджету м.Трускавця на 2017 рік

 1. Узагальнення, аналіз і подання інформації центральним органам влади:
 2. Підготувати та подати департаменту фінансів облдержадміністрації інформацію щодо:

– фактичних надходжень податків і зборів у минулих роках для визначення базової (реверсної) дотації бюджету м.Трускавця та коригування фактичних надходжень у 2016 році внаслідок зміни зарахування податку на доходи фізичних осіб і податку на прибуток окремими платниками;  а також прогнозних надходжень у 2017-2019 роках усіх податків і платежів, що надходять до місцевого та державного бюджетів.

Фінансове управління, Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ Головного управління фіскальної служби у Львівській області

Термін: визначений департаментом фінансів облдержадміністрації

– показників (контингент одержувачів послуг: чисельність мешканців, дітей, учнів, пільгових категорій населення, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та їх вихованців тощо) для здійснення розрахунку прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на 2017-2019 роки (медична та освітня субвенція, субвенція на здійснення державних програм соціального захисту, субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»).    

Фінансове управління, відділ освіти, КП «Трускавецька міська лікарня», управління праці та соціального захисту населення.

Термін: визначений департаментом фінансів облдержадміністації

 1. У разі внесення змін до перспективного плану об’єднання територіальних громад надати галузевим департаментам облдержадміністрації розрахунки щодо прямих міжбюджетних відносин об’єднаних громад з Державним бюджетом України.

Фінансове управління, виконавчий комітет міської ради, відділ освіти, КП «Трускавецька міська лікарня», управління праці та соціального захисту населення, відділ культури.

Термін: визначений департаментом фінансів облдержадміністації

 1. Підготовка та подання пропозицій щодо вдосконалення чинного бюджетного законодавства:
 2. Підготувати та надати Міністерству фінансів України пропозиції щодо зміни податків і ставок оподаткування та порядку адміністрування до відповідних місцевих бюджетів за місцем здійснення діяльності господарських об’єктів (заправок, торговельних центрів, складів, цехів, баз тощо).

Фінансове управління, виконавчий комітет, Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ Головного управління фіскальної служби у Львівській області

Термін: до 1 серпня 2016 року

 1. Спільно з органами фіскальної служби подати Міністерству фінансів України пропозиції про відшкодування пільг з податку на майно згідно з Податковим кодексом України.

Фінансове управління, Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ Головного управління фіскальної служби у Львівській області

Термін: до 1 серпня 2016 року

 1. Підготувати та надати Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо внесення змін до формули розподілу освітньої субвенції шляхом:

      застосування стимулюючих коефіцієнтів для удосконалення механізму фінансування опорних шкіл, зокрема підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників у цих навчальних закладах, зміцнення матеріально-технічної бази тощо;

      визначення обсягу освітньої субвенції залежно від контингенту учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує плановому.

Відділ освіти, фінансове управління

Термін: до 1 серпня 2016 року

 1. Підготувати та надати Міністерству охорони здоровя пропозиції щодо внесення змін до формули розподілу медичної субвенції шляхом:

           Врахування в обсязі медичної субвенції цільових коштів для забезпечення дорого вартісного лікування;

           Встановлення нормативного розподілу медичної субвенції на видатки первинної та вторинної медицини.

Виконавчий комітет міської ради, КП «Трускавецька міська лікарня», фінансове управління

Термін: до 1 серпня 2016 року

 1. Підготувати та подати пропозиції Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерству фінансів України з удосконалення порядку розподілу та використання коштів з державного фонду регіонального розвитку, субвенцій з держаного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління

                                                Термін: до 01 серпня 2016 року

 1. Забезпечити укладання угод, прийняття місцевими радами спільних рішень стосовно передачі міжбюджетних трансфертів між відповідними бюджетами за пролікованих хворих та подання їх Міністерству фінансів України.

Виконавчий комітет міської ради, КП «Трускавецька міська лікарня»

                                                Термін: до 1 серпня 2016 року.

 1. Сформувати шкільну мережу на 2016/17 навчальний рік з урахуванням заходів з її оптимізації, підвищення наповнюваності класів та забезпечити утримання загальноосвітніх навчальних закладів міста в межах наявного фінансового ресурсу.

                                                Відділ освіти міської ради

                                                Термін: до 15 серпня 2016 року

 1. Провести відповідну роботу з народними депутатами Верховної ради від Львівщини стосовно пріоритетних питань розвитку Львівщини для врахування їх у проекті державного бюджету та внесення змін до чинного бюджетного та податкового законодавства.

Виконавчий комітет міської ради, фінансове  управління

Термін: за окремим графіком

 1. Підготувати за наслідками аналізу розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників місцевих бюджетів області зауваження та пропозиції для подання Кабінету Міністрів України, Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, народним депутатам Верховної Ради України від Львівщини.

Фінансове управління спільно з галузевими управління та відділами міської ради.

 Термін: у тижневий термін після одержання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників

 1. Опрацювати в Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету пропозиції та зауваження щодо визначення розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників з державного бюджету міському бюджету для формування проекту бюджету.

Виконавчий комітет міської ради спільно з галузевими департаментами та управліннями обласної державної адміністрації

Термін: після подання Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України проекту Закону України «Про Держаний бюджет України на 2017рік»

 1. Формування та затвердження бюджету м.Трускавця на 2017 рік:
 2. Підготувати та надати головним розпорядникам коштів міського бюджету розрахункові показники на утримання галузі, отримані від Міністерства фінансів України, для підготовки бюджетних запитів.

Фінансове управління міської ради

Термін: до 1 жовтня 2016 року

 1. Підготувати та надати фінансовому управлінню бюджетні запити щодо потреби у коштах на утримання установ міського бюджету та реалізацію галузевих програм на 2017 рік у форматі програмно-цільового методу бюджетування з урахуванням проведеної інвентаризації місцевих програм, визначення пріоритетів та граничних норм споживання енергоносіїв

Головні розпорядники коштів міського бюджету

Термін: до 20 жовтня 2016 року

 1. Провести аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, для прийняття рішення про врахування їх у проекті міського бюджету на 2017 рік. Подати проект зведених основних показників міського бюджету міському голові.

Фінансове управління міської ради

Термін: до 10 листопада 2016 року

 1. Провести семінари, навчання, робочі зустрічі з головними розпорядниками коштів міського бюджету, іншими учасниками бюджетного процесу щодо особливостей формування місцевих бюджетів на 2017 рік.

Фінансове управління міської ради, галузеві управління та відділи міської ради

Термін: серпень – жовтень 2016 року

 1. Підготувати та подати виконавчому комітету проект рішення про бюджет м.Трускавця на наступний бюджетний період для схвалення та оприлюднення

Фінансове управління міської ради

Термін: до 25 листопада 2016 року

 1. Уточнити показники міського бюджету після затвердження Верховною Радою України міжбюджетних трансфертів і подати виконавчому комітету уточнений проект рішення про бюджет м.Трускавця на наступний бюджетний період.

Фінансове управління міської ради

Термін: у тижневий термін після затвердження державного бюджету у ІІ читанні.

 1. Брати участь в обговоренні та узгодженні показників проекту міського бюджету на наступний бюджетний період на засіданнях постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, інших постійних комісій міської ради.                                                                   

Фінансове управління,  галузеві управління та відділи міської ради  

Термін: за окремим графіком

 1. Затвердити бюджет м.Трускавця на 2017 рік.

Трускавецька міська рада

Термін: до 25 грудня 2015 року

 1. Опублікувати в засобах масової інформації рішення про бюджет м.Трускавця на 2017 рік

Відділ інформаційного забезпечення виконавчого комітету міської ради

Термін: не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття

    Керуюча справами                                                                   О. Петранич