Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

Розпорядження міського голови № 378-р. Від 27.07.2016 року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від    27.07. 2016 року                 №   378-р

Про створення робочої групи з проведення

перевірки фінансово-господарської діяльності

комунального підприємства «Харчовик»

З метою проведення перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Харчовик», керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.78 ГК України:

1. Створити робочу групу з проведення перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Харчовик» та затвердити її склад згідно з додатком.

2. Провести перевірку фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Харчовик» терміном з 28.07.2016р. до 05.08.2016р.

3. Матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Харчовик» подати на розгляд міському голові.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                       А. Кульчинський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                          до розпорядження міського

                         голови від         2016р.№   -р

СКЛАД

робочої групи з проведення перевірки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Харчовик»

Степаненко А.Ф.
– депутат Трускавецької міської ради, голова робочої групи
   
   

Члени комісії

Гладка О. І.

  

– спеціаліст першої категорії відділу доходів фінансового управління
   

  Булгакова О.

– головний спеціаліст юридичного відділу   

  Семенюк  Н.

– головний спеціаліст  управління комунальної власності  

Пальчикевич  І.

Барабаш О.

Ісмагілова Г.В.

Цехеймейстер Р.

-головний спеціаліст відділу інформаційної політики та зв’язків з громадскістю

-спеціаліст першої категорії відділу планування та інвестицій

-головний спеціаліст інспекції з благоустрою

-депутат Трускавецької міської ради

   

 

      Керуюча справами                                        Петранич О.