Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

Розпорядження міського голови № 488-р Від 17.10.2016року

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

  від «17» жовтня  2016р.                       №488-р

Про поповнення статутного капіталу

  ТзОВ «Трускавецький водоканал ».

         На виконання рішень Трускавецької міської ради від 15.09.2016р.№293“Про внесення змін до показників бюджету м. Трускавець на 2016рік” і від 15.09.2016р.№296 «Про внесення змін до  міської цільової Програми з підтримки ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2016рік, затвердженої  рішенням міської ради від 18.02.2016року  № 94», від керуючись п.23 ст.26, пп.20ч.4ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та враховуючи звернення ТзОВ «Трускавецький водоканал»/лист від 12.10.2016року №1460:

1.Фінансовому управлінню (п. Федоричак М.М.) профінансувати УЖКГ і Б  міської ради з бюджет-ту розвитку в сумі  495634.23грн. , як внесок в статутний капітал ТзОВ “Трускавецький водоканал ” за КФК-180409 КЕКВ-3210 “Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)”;

2.Управлінню ЖКГ і Б Трускавецької міської ради (п. Максимич С.В..) перерахувати кошти в сумі 495634.23грн. , як внесок в статутний капітал даного підприємства , згідно затвердженої Програми

 з підтримки ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2016рік.

3.ТзОВ «Трускавецький водоканал» (п.Возняк В.Ф.) використати кошти в сумі  495634.23грн.           /Чотириста дев’яносто п’ять тисяч шістсот тридцять чотири гривні 23 копійки/ за цільовим призна –

ченням згідно затвердженої Програми з підтримки товариства на 2016р, а саме:

– на реконструкцію огорожі питного водосховища в сумі              – 299362.00 грн.

 /згідно розробленого проекту/

– на придбання основних засобів (засувок «Blucast»)в сумі           – 196272.23 грн.

 /згідно рахунка – фактури від 12.10.2016року №1210/040/

 4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови

 Балицького О.М.

 

                                                                     Міський голова                                                         Кульчинський А.Б.