Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

Розпорядження міського голови № 484-р Від 11.10.2016року

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Від    11.10.2016  р.                       № 484-р

 

Про часткову (повну) оплату робіт мешканцям

м. Трускавця, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, що від’єднанні від централізованої мережі теплопостачання при встановленні індивідуального (автономного) опалення в квартирі.

 

Розглянувши рішення комісії з визначення кола осіб, які потребують матеріальної допомоги для встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення та подані документи про виконані роботи із встановлення опалення, керуючись пп.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести часткову (повну) оплату робіт за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення:

 

1.1 в розмірі 5512,00 (пять тисяч пятсот дванадцять)грн.:

Ковенська Галина  Миколаївна                                Сагайдачного 19/31    

1.2. . в розмірі 4350,00(чотири тисячі триста пятдесять) грн. :

Яворська Любомира Лукянівна    Мазепи  30/8

     Кішко Оксана Богданівна                                          Стуса 16/31

     Мартинів Марія Юріївна                                           Стуса 16/18

1.3. в розмірі 5800,00(пять тисяч вісімсот)грн.:

Рогальчук Ярослава Григорівна                                Сагайдачного 19/56

    Шуст Ганна Михайлівна                                            Стуса  18/29

Горбова Ганна Петрівна                                            Сагайдачного 21/103

Гарванко Ірина Іванівна                                             Сагайдачного 19/26

   Панів Ігор Михайлович                                              Сагайдачного 20/17

1.4. в розмірі 7250,00(сім тисяч двісті п’ятдесят)грн.:

   Матвіїв Стефанія Георгіївна                                      Стуса  18/37

2.Начальнику фінансового управління (п. М.Федоричак) перерахувати 54812,00 (п’ятьдесятьчотири тисячі вісімсот дванадцать грн. 00 коп.) управлінню праці та соціального захисту населення (В.Ільницька) для часткової (повної) оплати робіт  за встановлення індивідуальних (автономних) систем опалення за рахунок коштів бюджету розвитку міста, як капітальні трансферти населенню.

                   3. Управлінню праці та соціального захисту населення відшкодувати кошти:

3.1.  ПП «Галінжинірінг» в сумі 5512,00 (пять тисячпятсот дванадцять грн. 00 коп)

3.2. КП «Трускавецьтепло»  в сумі 14500,00 (чотирнадцять  тисяч  пятсот грн. 00 коп.)

3.3. ПП»Мальви» в сумі 34800,00 (тридцять чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп)

                  4.. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Н.Пономаренко.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                               А.Кульчинський