Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

255-р. Від 01.06.2017 року “Про затвердження громадського інспектора з благоустрою м. Трускавця.”

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 01.06.2017р.                                      №   255 -р

 

 

Про затвердження  громадського  інспектора                з  благоустрою  м. Трускавця.

 

         Керуючись   п.п 20 ч.4 ст.42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  п.6 ст.3 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Положенням про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, що затверджено   Наказом  Міністерства будівництва, архітектури та  житлово-комунального  господарства України  від 16.01.2007року  №7  ;

 

1.     Затвердити   громадським  інспектором  з   благоустрою    м. Трускавця  Ластовецького Адама Петровича та видати  посвідчення.

2.     Координацію діяльності громадських інспекторів  благоустрою покладається на інспекцію з благоустрою.

 

      3.  Контроль за  виконанням  цього  розпорядження   покласти на  

           заступника міського  голови  Балицького О.М.

 

Міський  голова                         Андрій Кульчинський