250-р від 31.05.2017″Про організацію поїздки дітей пільгових категорій у м. Львів для участі у соціальному проекті «Форум Добра»

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від «31» травня 2017 року                                                № 250р 

м. Трускавець

Про організацію поїздки

дітей пільгових категорій

у м. Львів для участі у

соціальному проекті «Форум Добра» 

            У відповідності до плану роботи служби у справах дітей на 2017р., керуючись пп.20 п. 4 ст..42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Службі у справах дітей (п. Л.Дребот) організувати 03.06.2017р. поїздку дітей пільгових категорій в м. Львів для участі у соціальному проекті «Форум Добра» 
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                            А.Кульчинський