570-р. Від 28.12.2017″Про продовження контракту з директором КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр»

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від  28 грудня 2017 року                       №  570 -р

Про продовження контракту

з директором  КП «Трускавецький

інформаційно-курортний центр»

 

            Керуючись п.10 ч.3 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Постановою КМУ від 02.08.1995р. №597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності»:

  1. Продовжити дію контракту від 30.03.2017р., укладеного між Трускавецькою міською радою та Сазоновою Вірою Михайлівною на посаді директора КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр», терміном до 31 грудня  2018 року.
  2. Керуючій справами виконкому підготувати додатковий договір до контракту у відповідності до п.1 даного розпорядження

Підстава: заява Сазонової В.М.

                         

 

      Міський   голова                                              А.Кульчинський

 

З розпорядженням ознайомлена:

 

_________________         ____________        ___________________

                 ( дата )                                                 ( підпис )                                     ( прізвище та ініціали )